naczynie archeologiczne

W ramach projektu „Nie święci garnki lepią. Opracowanie i publikacja późnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego ze Smolnicy” zostanie wydana publikacja naukowa pt.: „Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy. Rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń”, której autorem jest dr Małgorzata Pytlak. W publikacji zostaną odtworzone sposoby produkcji naczyń w późnośredniowiecznym warsztacie garncarskim. Punktem wyjścia będzie przedstawienie źródeł – późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych, odkrytych podczas prac wykopaliskowych w Smolnicy w 1998 r. na stanowisku 1, AZP 44-6/1. W ramach projektu przeprowadzone zostaną także zajęcia edukacyjne.

W publikacji zostaną zawarte następujące zagadnienia:

  • wyniki badań archeologicznych,
  • analiza późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych wraz ze związkami chronologiczno-przestrzennymi,  w tym typy form i funkcje naczyń,
  • rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń w średniowiecznej garncarni, na podstawie wyników uzyskanych w trakcie warsztatów garncarskich,
  • wyniki badań petrograficznych i geochemicznych oraz skaningowych naczyń ceramicznych z warsztatu ze Smolnicy,
  • katalog stanowisk z terenu średniowiecznej Nowej Marchii, z których pozyskano późnośredniowieczną ceramikę naczyniową znaną z literatury.

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach Programu „Ochrona zabytków archeologicznych”, oraz budżetu Muzeum Lubuskiego.

Koszt całkowity projektu – 35.838,00 zł

Dofinansowanie MKiDN – 28.000,00 zł

Środki własne Muzeum – 7.838,00 zł

Termin realizacji projektu: 15.05.2019-31.12.2019 r.

Patronat honorowy objął Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki.