Na wystawie „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa” zaaranżowano wykopy archeologiczne z reliktami zabudowy odkrytej na grodzisku w Santoku. W gablotach znajdują się zabytki pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych. Cennym uzupełnieniem wystawy są animacje odtwarzające elementy życia codziennego we wczesnośredniowiecznym grodzie. Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o środowisku przyrodniczym Santoka oraz krajobrazie „pływającej wyspy” zachęcimy do skorzystania z ekranu dotykowego.

Na wystawie „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa” zaaranżowano wykopy archeologiczne z reliktami zabudowy odkrytej na grodzisku w Santoku. W gablotach znajdują się zabytki pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych. Cennym uzupełnieniem wystawy są animacje odtwarzające elementy życia codziennego we wczesnośredniowiecznym grodzie. Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o środowisku przyrodniczym Santoka oraz krajobrazie „pływającej wyspy” zachęcimy do skorzystania z ekranu dotykowego. Nasza opowieść o Santoku kończy się w XV wieku, w którym gród stracił znaczenie, a ludność mieszkała po drugiej stronie rzek, w miasteczku — tak Santok określano w dokumentach do XVII wieku.

Wystawa powstała w ramach projektu „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Lubuskiego oraz budżetu Muzeum Lubuskiego w budynku należącym do Gminy Santok.

Ekspozycję zrealizowali:

 • dr Małgorzata Pytlak — kurator, teksty,
 • Michał Urban — koncepcja i projekt, rzeźby, stylizowane polichromie,
 • PROPS — Dekoracje Rzeźbiarskie s.c. Tomasz Chwaja — wykonawca,
 • dr Kinga Zamelska-Monczak (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk) — nadzór merytoryczny, teksty i materiały do filmu pt. Od osady do grodu. Santok we wczesnym średniowieczu,
 • Marcel Urban — nadzór autorski, animacje, multimedia, projekt graficzny,
 • Izabela Ignatowicz — teksty,
 • Janusz Lorent — animacje, multimedia, projekt graficzny,
 • Konrad Trusiak — muzyka,
 • Alchemia Obrazu Piotr Adamowicz — realizacja filmu pt. Od osady do grodu. Santok we wczesnym średniowieczu,
 • dr Kornelia Kajda — tłumaczenie na język angielski,
 • Translatorium Grzegorz Kowalski — tłumaczenie na język niemiecki,
 • Sever Piotr Seweryński — materiały promocyjne,
 • Malwina Łozińska (eKorekta24) — korekta językowa,
 • Michał Kara (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk), dr Piotr Krzyżanowski (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Grzegorz Kuklewski, dr Arkadiusz Michalak (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy), dr hab. Beata Orłowska (prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), dr Paweł Sydor (Państwowy Instytut Geologiczny), dr Tadeusz Szczurek, dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Paweł Kaźmierczak (Muzeum Lubuskie), Rafał Wyganowski (Muzeum Lubuskie) — współpraca i konsultacje merytoryczne.

Dziękujemy członkom i przyjaciołom Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego „Warta”, których praca zaowocowała wieloma niezwykłymi znaleziskami zabytków, prezentowanymi na ekspozycji.


Zwiedzanie z przewodnikiem średniowiecznego grodziska w Santoku

W trakcie przeprawy promowej zwiedzający, podziwiając okolicę Santoka, dowiadują się o geologii i środowisku przyrodniczym tego miejsca, w tym o rezerwacie przyrody Santockie Zakole.
Na terenie grodziska opowiadamy o roli grodu w Santoku w okresie powstawania państwa polskiego, o historii grodziska jako „strażnicy i klucza królestwa”, a także o badaniach wykopaliskowych i prowadzących je archeologach.
Oferta obowiązuje w miesiącach, w których dostępna jest przeprawa promowa, w dniach od środy do niedzieli, w godzinach od 10:00 do 17:00.
Koszt zwiedzania z przewodnikiem wynosi 180,00 zł i obejmuje spacer ścieżką edukacyjną o długości około 1,5 km (łącznie około 50-60 minut).

Uwaga! Dodatkowo należy wykupić bilety na przeprawę promową – 5 zł/normalny, 2,5 zł/ulgowy, dzieci do lat 7 bezpłatnie.
Maksymalna grupa na jeden kurs promu to 30 osób.

Zwiedzanie z przewodnikiem prawobrzeżnego Santoka

W trakcie oprowadzania zwiedzający poznają historię Santoka i najważniejsze miejsca historyczne na terenie miejscowości. Trasa obejmuje zwiedzanie kościoła św. Józefa z relikwiami św. Ottona z Bambergu, starą dzwonnicę, Górę Zamkową, Promenadę, bunkry na Linii Noteci i Marinę. Jak się okazuje santocka ziemia kryje wiele ciekawych miejsc i zakątków, do których poznania zachęcamy.

 • Spacer po Santoku z przewodnikiem (trasa w dwóch wariantach: od Muzeum Grodu Santok do Mariny albo od Mariny do Muzeum Grodu Santok) – długość trasy ok. 1,5 km
 • Czas ok. 1,5 h
 • Cena od grupy – 250 zł
 • Oferta dostępna w godzinach: 9.00-15.00 (poniedziałki – wtorki) i 10.00-17.00 od środy do niedzieli  

Prosimy o wygodne, pełne obuwie i nakrycia głowy.

Kontakt: Agata Boruta, e-mail: a.boruta@muzeumlubuskie.pl, tel. +48 789 358 148 | 662 257 611

Warsztaty garncarskie

Koszt: 15 zł za osobę – lepienie ręczne, 25 zł za osobę – lepienie ręczne oraz toczenie na kole

Maksymalna liczba uczestników: 10 osób
Czas trwania: 45 minut

Warsztaty garncarskie indywidualne: 20 zł za osobę – lepienie ręczne, 25zł za osobę – lepienie ręczne oraz toczenie na kole

Warsztaty skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Wprowadzeniem do zajęć jest krótka prezentacja na temat warsztatu pracy garncarza. Uczestnicy mają też okazję sami spróbować wprawić w ruch prawdziwe nożne koło garncarskie. Następnie przystępują do samodzielnego wykonania niewielkich naczyń z gliny – metodą wałeczkową oraz metodą toczenia na kole (z pomocą prowadzącego zajęcia). Wykonane wyroby zabierają ze sobą.

Gra muzealna Tropiciel santockich zabytków

Gra terenowa „Tajemnice średniowiecznego grodziska”

Koszt: 10 zł za osobę
Maksymalna liczba uczestników: 12 osób
Czas trwania: 45 minut

Gra skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych nauczania początkowego. Przeprowadzana jest w trakcie oprowadzania po Muzeum Grodu Santok. Przed jej rozpoczęciem dzieci wysłuchują krótkiej prezentacji multimedialnej na temat pracy archeologa. Następnie zostają im przedstawione zasady gry. Każdy uczestnik otrzymuje komplet zdjęć prezentujących zabytki znajdujące się na stałej wystawie pt. ”Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa”. Ich zadaniem jest odnalezienie tych zabytków na ekspozycji. Szukanie wybranych zabytków (3-5 w zależności od wieku i możliwości poznawczych dzieci) wskazuje przewodnik w dowolnych momentach trwania gry. Liczy się szybkość reakcji oraz uważne słuchanie przewodnika. Za odnalezione zabytki dzieci otrzymują punkty. Grę kończy przyznanie wszystkim dyplomów.

W przypadku grup liczących więcej niż 10 osób konieczny jest podział na dwie grupy (można wówczas skorzystać z dwóch tematów zajęć, które przeprowadzane są w obiekcie w tym samym czasie lub zorganizować czas we własnym zakresie dla grupy oczekującej poza obiektem).

Koszt: 15 zł za osobę
Minimalna liczba uczestników: 10 osób
Czas trwania: 1 godzina

Oferta skierowana do grup dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (od 4 klasy szkoły podstawowej). Gra rozgrywa się na terenie średniowiecznego grodziska. Wymaga koncentracji oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem. Uczy współpracy w zespole, delegowania zadań oraz samodzielnego zdobywania potrzebnych informacji, umożliwiających rozwiązanie problemu. Treści zadań opierają się głównie na tablicach informacyjnych umieszczonych przy ścieżce dydaktycznej. Dzięki grze uczestnicy poznają historię santockiego grodu, jego specyfikę oraz budowę wału drewniano-ziemnego.

Przed rozpoczęciem gry grupa dzielona jest na dwie drużyny. Celem każdej z drużyn jest przejście całej ścieżki edukacyjnej na grodzisku od strony wskazanej przez prowadzącego oraz prawidłowe rozwiązanie zbieranych po drodze zadań. Zadania umieszczone będą w specjalnych tubach oznaczonych właściwymi kolorami dla każdej z drużyn. Prawidłowe rozwiązanie zadań umożliwia rozwiązanie głównego hasła. Grę wygra ta drużyna, która jako pierwsza rozwiąże prawidłowo wszystkie zadania oraz poda właściwe hasło i zrobi to w możliwie najkrótszym czasie.

UWAGA! Ponieważ drużyny dzieci będą się poruszać samodzielnie po terenie grodziska, prosimy o obecność przynajmniej dwóch opiekunów.


Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłoszenia na zajęcia w celu ustalenia dogodnego terminu.

Zgłoszenia przyjmuje Kamila Dzwonkowska.
E-mail: k.dzwonkowska@muzeumlubuskie.pl
Tel.: +48 95 723 37 27, kom. +48 662 257 611

Gra muzealna Santocka ścieżka zagadkowo – zabytkowa.

Koszt: 10 zł za osobę
Czas trwania: 1 godzina

Gra skierowana do dzieci szkolnych w wieku 12 – 15 lat (możliwa jest też wersja dla zespołów graczy starszych i zespołów rodzinnych, zawsze wymagany jest minimum jeden dorosły opiekun).

Rozpoczęcie gry poprzedza projekcja filmu „Od osady go grodu – Santok we wczesnym średniowieczu” oraz oprowadzenie całej grupy graczy po wystawie, przez pracownika Muzeum. Prowadzący grę opowiada graczom o eksponatach znajdujących się na wystawie „Santok. Strażnica i klucz królestwa”, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków ujętych w grze. Gracze są proszeni o uważne słuchanie prowadzącego i notowanie w pamięci informacji, które później umożliwią im rozpoznanie zabytków.
Po zakończeniu oprowadzania, grupa dzieli się na trzy zespoły. Każdy zespół otrzymuje po pięć kart z opisami zabytków i arkusz do notowania nazw zabytków. Zadaniem każdego zespołu graczy jest odnalezienie na wystawie pięciu zabytków, opisanych na kartach. Grę wygrywa zespół, który w wyznaczonym czasie odnalazł i prawidłowo opisał na swoim arkuszu najwięcej zabytków. W przypadku gdy zespoły odnalazły taką samą ilość zabytków, wygrywa zespół który jako pierwszy zgłosił to prowadzącemu grę.


Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłoszenia na zajęcia w celu ustalenia dogodnego terminu.

Zgłoszenia przyjmuje Kamila Dzwonkowska.
E-mail: k.dzwonkowska@muzeumlubuskie.pl
Tel.: +48 95 723 37 27, kom. +48 662 257 611

Warsztaty „Akademia Młodego Archeologa”

Koszt: 15 zł za osobę
Czas trwania: 45 minut
Maksymalna liczba uczestników: 15 osób

Zajęcia odbywają się na placu zabaw „Piaskogród” przy Muzeum Grodu Santok i przeznaczone są dla najmłodszych gości naszej instytucji. Podczas wprowadzenia do warsztatów dzieci mają okazję dowiedzieć się więcej na temat pracy archeologa oraz zabytków, które będą musieli wykopać. Następnie każdy uczestnik otrzymuje zestaw narzędzi (łopatka, pędzel, wiaderko, grabki),
za pomocą których ma odnaleźć „zagubione”
w piaskownicy zabytki lub odsłonić pozostałości różnych obiektów. Po zabawie w archeologów dzieci mogą zamienić się w paleontologów
i przystąpić do odkrywania szkieletu prehistorycznego nosorożca. Zajęcia kończą się przyznaniem wszystkim dyplomów.UWAGA! Nadzór nad przebiegiem zajęć oraz narzędziami, z których korzystają dzieci, w trakcie trwania warsztatów sprawują opiekunowie grupy. Pracownicy muzeum dokonują jedynie wprowadzenia do zajęć oraz ich podsumowania.