PRZYJMOWANIE DO ZBIORÓW

Informacje dla osób przekazujących obiekty do Muzeum

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim pozyskuje obiekty do zbiorów drogą zakupów, darów, przekazów i badań własnych
(Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku).

pobierz pełną treść zarządzenia

W celu przekazania obiektów do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

  • telefoniczny – pod numerem telefonu 957 32 28 43,
  • pocztą tradycyjną – na adres instytucji (Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski),
  • pocztą elektroniczną – na adres e.rys.celmer@muzeumlubuskie.pl
  • osobiście.

Jeśli kierownik działu merytorycznego, opiekun zbiorów lub inwentaryzator uzna, że obiekt jest interesujący z punktu widzenia Muzeum, na miejscu sporządzany jest protokół przyjęcia do rozpoznania. Sprawdzana jest wówczas legalność oraz autentyczność obiektów, ich wartość artystyczna, historyczna i naukowa, a także zgodność z profilem zbiorów Muzeum.

Inwentaryzator nadzoruje liczbę wpływających do rozpoznania obiektów, a następnie przedkłada dyrektorowi wniosek o zwołanie zespołu ds. muzealiów. Zespół taki zbiera się w zależności od potrzeb, raz na kilka miesięcy. Dlatego prosimy o cierpliwość. W trakcie posiedzenia ustala się dokładną wartość obiektów oraz decyduje o tym, czy zostaną włączone do zbiorów muzealnych.

Obiekty, których nie włączono do zbiorów, są zwracane właścicielom. Włączenie obiektów do zbiorów muzealnych lub przyjęcie w depozyt następuje na podstawie odpowiedniej umowy (kupna/aktu darowizny/depozytu) oraz protokołu przyjęcia do zbiorów, podpisanych między Muzeum a sprzedającym/przekazującym.