dzieci i prowadzący w trakcie lekcji muzealnej zdjęcie grupowe

Już po raz kolejny Pani dr Małgorzata Pytlak z Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta prowadziła zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu „Nie święci garnki lepią. Opracowanie i publikacja późnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego ze Smolnicy”. Tym razem lekcja muzealna odbyła się 23 października w Spichlerzu, a wzięło w niej udział 15 uczniów klasy IV b ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnicy wysłuchali wykładu o naczyniach oraz własnoręcznie wykonali przepiękne prace z plasteliny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” a jego partnerem jest Miasto i Gmina Dębno.