OFERTA EDUKACYJNA 2022 /2023

Zapraszamy do DOMU MUZ wszystkie dzieci by wspólnie bawić się i wyobrażać sobie dawne czasy!

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością prezentujemy zaktualizowaną ofertę edukacyjną Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2022/2023.

Obejmuje ona szereg propozycji lekcji i warsztatów muzealnych zgodnych z podstawą programową i dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych. Tematy zajęć stacjonarnych podzieliliśmy na dwie grupy: 1) realizowane w lokalnych filiach – Zespole Willowo-Ogrodowym i Spichlerzu oraz 2) realizowane w zamiejscowej filii – Muzeum Grodu Santok.

Przygotowaliśmy również kilka nowości, w tym możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w Państwa placówce oraz ofertę filmów edukacyjnych, które bezpłatnie udostępniamy na kanale YouTube Muzeum Lubuskiego do Państwa dyspozycji.

Do zobaczenia w muzeum!

EDUKACJA STACJONARNA

Podczas zajęć realizowane są treści podstawy programowej. Lekcje i warsztaty prowadzone są od wtorku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobiście. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w poniedziałek – po wcześniejszym uzgodnieniu. Zgłoszenia przyjmujemy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Ważne! Podczas zgłaszania prosimy o poinformowanie o liczebności grupy.

W jednym obiekcie nie może odbywać się kilka zajęć jednocześnie. W przypadku większych grup istnieje możliwość przeprowadzenia dwóch zajęć jednocześnie, w dwóch różnych obiektach (dotyczy to grup przyjezdnych powyżej 25 osób). W przypadku Zespołu Willowo-Ogrodowego, przy grupach powyżej 15 osób, prosimy o przybycie dwóch opiekunów.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
Lekcja – 45 minut
Warsztaty – do 1,5 godziny

KOSZT
Lekcja – 10 zł /osoba
Warsztaty – 15 zł / osoba
Opiekunowie – udział w zajęciach bezpłatny

ZAPISY
w filii Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Małgorzata Ziętek
tel.: +48 95 732 28 43, +48 95 732 38 14

w filii Spichlerz
ul. Fabryczna 1-3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Wioletta Amanowicz
e-mail: w.amanowicz@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 95 722 54 68

w filii Muzeum Grodu Santok
ul. Wodna 2A, 66-431 Santok
Kamila Dzwonkowska
e-mail: k.dzwonkowska@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 95 723 37 27

MUZEUM GRODU SANTOK

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

1. Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (lekcja)
2. Akademia Młodego Archeologa (warsztaty)
3. Legenda o turze Magnusie, opowieść o ochronie środowiska (lekcja)
4. Co i w czym jadano w średniowiecznym grodzie w Santoku (warsztaty lepienia naczyń)

EDUKACJA SZKOLNA: KLASY IV-VIII

1. Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem oraz dzieje Santoka i powstawanie państwa polskiego (lekcja)
2. Naczynia archeologiczne jako źródło materialne (warsztaty lepienia naczyń)

EDUKACJA PONADPODSTAWOWA

1. Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (lekcja)
2. Warsztat archeologa (lekcja)
3. Obrzęd grzebania zmarłych w średniowieczu (lekcja)

Warsztaty garncarskie

Koszt: 15 zł za osobę – lepienie ręczne, 25 zł za osobę – lepienie ręczne oraz toczenie na kole

Maksymalna liczba uczestników: 10 osób
Czas trwania: 45 minut

Warsztaty garncarskie indywidualne: 20 zł za osobę – lepienie ręczne, 25zł za osobę – lepienie ręczne oraz toczenie na kole

Warsztaty skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Wprowadzeniem do zajęć jest krótka prezentacja na temat warsztatu pracy garncarza. Uczestnicy mają też okazję sami spróbować wprawić w ruch prawdziwe nożne koło garncarskie. Następnie przystępują do samodzielnego wykonania niewielkich naczyń z gliny – metodą wałeczkową oraz metodą toczenia na kole (z pomocą prowadzącego zajęcia). Wykonane wyroby zabierają ze sobą.

Gra muzealna „Tropiciel santockich zabytków”

Gra terenowa „Tajemnice średniowiecznego grodziska˜”

Koszt: 10 zł za osobę
Maksymalna liczba uczestników: 12 osób
Czas trwania: 45 minut

Gra skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych nauczania początkowego. Przeprowadzana jest w trakcie oprowadzania po Muzeum Grodu Santok. Przed jej rozpoczęciem dzieci wysłuchują krótkiej prezentacji multimedialnej na temat pracy archeologa. Następnie zostają im przedstawione zasady gry. Każdy uczestnik otrzymuje komplet zdjęć prezentujących zabytki znajdujące się na stałej wystawie pt. ”Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa”. Ich zadaniem jest odnalezienie tych zabytków na ekspozycji. Szukanie wybranych zabytków (3-5 w zależności od wieku i możliwości poznawczych dzieci) wskazuje przewodnik w dowolnych momentach trwania gry. Liczy się szybkość reakcji oraz uważne słuchanie przewodnika. Za odnalezione zabytki dzieci otrzymują punkty. Grę kończy przyznanie wszystkim dyplomów.

W przypadku grup liczących więcej niż 10 osób konieczny jest podział na dwie grupy (można wówczas skorzystać z dwóch tematów zajęć, które przeprowadzane są w obiekcie w tym samym czasie lub zorganizować czas we własnym zakresie dla grupy oczekującej poza obiektem).

Koszt: 10 zł za osobę
Minimalna liczba uczestników: 10 osób
Czas trwania: 1 godzina

Oferta skierowana do grup dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (od 4 klasy szkoły podstawowej). Gra rozgrywa się na terenie średniowiecznego grodziska. Wymaga koncentracji oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem. Uczy współpracy w zespole, delegowania zadań oraz samodzielnego zdobywania potrzebnych informacji, umożliwiających rozwiązanie problemu. Treści zadań opierają się głównie na tablicach informacyjnych umieszczonych przy ścieżce dydaktycznej. Dzięki grze uczestnicy poznają historię santockiego grodu, jego specyfikę oraz budowę wału drewniano-ziemnego.

Przed rozpoczęciem gry grupa dzielona jest na dwie drużyny. Celem każdej z drużyn jest przejście całej ścieżki edukacyjnej na grodzisku od strony wskazanej przez prowadzącego oraz prawidłowe rozwiązanie zbieranych po drodze zadań. Zadania umieszczone będą w specjalnych tubach oznaczonych właściwymi kolorami dla każdej z drużyn. Prawidłowe rozwiązanie zadań umożliwia rozwiązanie głównego hasła. Grę wygra ta drużyna, która jako pierwsza rozwiąże prawidłowo wszystkie zadania oraz poda właściwe hasło i zrobi to w możliwie najkrótszym czasie.

UWAGA! Ponieważ drużyny dzieci będą się poruszać samodzielnie po terenie grodziska, prosimy o obecność przynajmniej dwóch opiekunów.

Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłoszenia na zajęcia w celu ustalenia dogodnego terminu.

Gra muzealna „Santocka ścieżka zagadkowo – zabytkowa”

Koszt: 10 zł za osobę
Czas trwania: 1 godzina

Gra skierowana do dzieci szkolnych w wieku 12 – 15 lat (możliwa jest też wersja dla zespołów graczy starszych i zespołów rodzinnych, zawsze wymagany jest minimum jeden dorosły opiekun).

Rozpoczęcie gry poprzedza projekcja filmu „Od osady go grodu – Santok we wczesnym średniowieczu” oraz oprowadzenie całej grupy graczy po wystawie, przez pracownika Muzeum. Prowadzący grę opowiada graczom o eksponatach znajdujących się na wystawie „Santok. Strażnica i klucz królestwa”, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków ujętych w grze. Gracze są proszeni o uważne słuchanie prowadzącego i notowanie w pamięci informacji, które później umożliwią im rozpoznanie zabytków.
Po zakończeniu oprowadzania, grupa dzieli się na trzy zespoły. Każdy zespół otrzymuje po pięć kart z opisami zabytków i arkusz do notowania nazw zabytków. Zadaniem każdego zespołu graczy jest odnalezienie na wystawie pięciu zabytków, opisanych na kartach. Grę wygrywa zespół, który w wyznaczonym czasie odnalazł i prawidłowo opisał na swoim arkuszu najwięcej zabytków. W przypadku gdy zespoły odnalazły taką samą ilość zabytków, wygrywa zespół który jako pierwszy zgłosił to prowadzącemu grę.

Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłoszenia na zajęcia w celu ustalenia dogodnego terminu.

grafika promująca grę muzealną: Santocka ścieżka zagadkowo – zabytkowa

Zgłoszenia przyjmuje Kamila Dzwonkowska.
E-mail: k.dzwonkowska@muzeumlubuskie.pl
Tel.: +48 95 723 37 27, kom. +48 662 257 611

Warsztaty „Akademia Młodego Archeologa”

Koszt: 15 zł za osobę
Czas trwania: 45 minut
Maksymalna liczba uczestników: 15 osób

Zajęcia odbywają się na placu zabaw „Piaskogród” przy Muzeum Grodu Santok i przeznaczone są dla najmłodszych gości naszej instytucji. Podczas wprowadzenia do warsztatów dzieci mają okazję dowiedzieć się więcej na temat pracy archeologa oraz zabytków, które będą musieli wykopać. Następnie każdy uczestnik otrzymuje zestaw narzędzi (łopatka, pędzel, wiaderko, grabki), za pomocą których ma odnaleźć „zagubione” w piaskownicy zabytki lub odsłonić pozostałości różnych obiektów. Po zabawie w archeologów dzieci mogą zamienić się w paleontologów i przystąpić do odkrywania szkieletu prehistorycznego nosorożca. Zajęcia kończą się przyznaniem wszystkim dyplomów.

UWAGA! Nadzór nad przebiegiem zajęć oraz narzędziami, z których korzystają dzieci, w trakcie trwania warsztatów sprawują opiekunowie grupy. Pracownicy muzeum dokonują jedynie wprowadzenia do zajęć oraz ich podsumowania.


PONADTO:

LEGENDA O GORZOWIE

Możliwość wysłuchania bajki Kamishibai autorstwa Katarzyny Chorążyczewskiej, zatytułowanej „Legenda o Gorzowie”. Młodzi słuchacze bez trudu zauważą nawiązania do studni czarownic, renety landsberskiej czy do gorzowskich kamienic. Bajka została zrealizowana w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

KONTAKT
Katarzyna Chorążyczewska
e-mail: k.chorazyczewska@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 957 322 843 wewn. 34, kom. +48 884 885 267

ZAPROŚ MUZEALNIKA DO PLACÓWKI

To propozycja spotkań z muzealnikami w szkołach i przedszkolach. Po indywidualnym
umówieniu terminu do siedziby Państwa placówki przyjedzie: etnograf, historyk sztuki, archeolog, menadżer kultury, etnolog, historyk czy konserwator dzieł sztuki, który może przywieźć ze sobą eksponat muzealny. W spotkaniu może wziąć udział więcej niż jedna klasa.

CZAS TRWANIA SPOTKANIA
45 minut

KOSZT
250 zł / grupa

A JEDNAK DZIAŁA!

W nawiązaniu do filmowego cyklu „A jednak działa!” istnieje możliwość udziału w stacjonarnych warsztatach, poprzedzonych obejrzeniem filmiku poświęconego
funkcjonowaniu jednego z zabytków. Do wyboru: waga szalkowa, liczydło, waga listowa, maszyna do pisania, stalówka, młynek do kawy.