Biblioteka Naukowa Muzeum Lubuskiego wraz z Archiwum Zakładowym z wydzielonym magazynem zbiorów bibliotecznych posiada w swoich zbiorach ponad 20 tys. woluminów. Są to przede wszystkim pozycje, w zakresie których muzeum się specjalizuje. Nasza biblioteka służy przede wszystkim pracownikom naukowym Muzeum i pod tym kątem jest gromadzony księgozbiór. Każdy zainteresowany może skorzystać ze zbiorów za pośrednictwem czytelni. Biblioteka prowadzi wymianę wydawnictw z innymi bibliotekami muzeów i innych instytucji w całej Polsce. W ten sposób otrzymujemy wydawnictwa i katalogi dotyczące interesujących nas dziedzin, a i nasze wydawnictwa trafiają do osób zainteresowanych. Na potrzeby pracowników Muzeum wypożyczamy również książki z innych bibliotek.

Książki oraz czasopisma z zakresu: archeologii, etnografii, historii, sztuki, numizmatyki.

Wydawnictwa ogólne: słowniki, leksykony, bibliografie, mapy oraz przeróżne katalogi z wystaw z Polski, a także z wystaw z muzeów zagranicznych.

Zbiór regionalików, czyli książek poświęconych miastu Gorzów (dawniej Landsberg) oraz okolicznym miejscowościom z terenu województwa lubuskiego.

Magazyn starodruków, czyli ksiąg wydanych między XV a XVIII wiekiem – m.in. różne wydania Biblii w tłumaczeniu Marcina Lutra.

Więcej informacji udziela Aleksandra Widziak, biblioteka@muzeumlubuskie.pl | tel. 95 732 28 43 w. 30