Dział Archeologii i Numizmatyki Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim wykonuje komercyjne usługi archeologiczne, towarzyszące inwestycjom budowlanym. Prace prowadzi zespół archeologów z wieloletnim doświadczeniem, posiadający stosowne uprawnienia do wykonywania:

  • badań powierzchniowych,
  • nadzorów archeologicznych,
  • wyprzedzających i ratowniczych badań wykopaliskowych,
  • innych prac archeologicznych.

W ramach ww. usług opracowujemy i przygotowujemy wnioski do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania stosownych pozwoleń na prowadzenie prac archeologicznych, co jest równoznaczne z możliwością realizacji zaplanowanej inwestycji.

Ceny usług archeologicznych negocjonowane są indywidualnie i zależą od zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, terminów realizacji, od rodzaju stanowiska archeologicznego, rozległości terenowej itp.

KONTAKT: Stanisław Sinkowski, tel. 95 722 54 68, kom. 662 257 621, s.sinkowski@muzeumlubuskie.pl