dzieci i prowadzący w trakcie lekcji muzealnej

30 października 2019 roku odbyły się kolejne zajęcia dla uczniów prowadzone przez Panią dr Małgorzatę Pytlak z  Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta. Tym razem w projekcie „Nie święci garnki lepią. Opracowanie i publikacja późnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego ze Smolnicy” udział wzięło 28 uczniów klasy IVa ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” a jego partnerem jest Miasto i Gmina Dębno.