Fotografia Spichlerza z podpisem jubileuszowym z okazji przypadającego w 2023 roku 300-lecia istnienia

Zabytkowy biały Spichlerz to trójkondygnacyjna budowla o konstrukcji ryglowej, z murowanym przyziemiem, wzniesiona na rzucie prostokąta o wymiarach 14 x 57 m. Przechowywano w nim zboże przez dwieście lat, aż do 1975 roku. W otwartym w 2011 roku, po gruntownym remoncie, na czterech kondygnacjach prezentowane są zarówno wystawy stałe, jak i czasowe. Ekspozycje mają charakter bardzo różnorodny, od historycznych do wystaw malarstwa.

EKSPOZYCJE STAŁE

CIVITAS, URBANISTYKA I ATRYBUTY MIASTA – w ramach ekspozycji GORZÓW NA SZLAKACH HISTORII

Wystawa prezentuje m.in. model Spichlerza wraz z opisem pierwotnego wykorzystania budynku, makietę miasta z pierwszej połowy XVII wieku, pozostałości gotyckiego ratusza wydobyte podczas prac archeologicznych na Starym Rynku, a także informacje o założeniu miasta i kościoła parafialnego.

WIEK PARY I ELEKTRYCZNOŚCI – w ramach ekspozycji GORZÓW NA SZLAKACH HISTORII

Wystawa ukazująca rozwój XIX-wiecznego przemysłu na podstawie Landsberga an the Warthe (dzisiejszego Gorzowa Wielkopolskiego) – prezentowane są tutaj informacje na temat fabrykantów, żeglugi, gazowni, tramwajów czy kolei.

WOJNY I KLĘSKI ŻYWIOŁOWE W DZIEJACH GORZOWA – w ramach ekspozycji GORZÓW NA SZLAKACH HISTORII

Wystawa pokazuje działania zbrojne, które miały miejsce na terenie dzisiejszego Gorzowa Wielkopolskiego oraz pochodzące stąd eksponaty: bomby, pistolety, szable, repliki uzbrojenia, groty od bełtów, oszczepu czy spisy, datowane na XV wiek.

ŻYCIE CODZIENNE W DAWNYM GORZOWIE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU – w ramach ekspozycji GORZÓW NA SZLAKACH HISTORII

Wystawa prezentuje nasze miasto na przełomie wieków, pokazuje jak ówcześnie ono wyglądało, jakimi przedmiotami otaczali się ludzie, jakie było ich życie codzienne.

TRUDNE POCZĄTKI POLSKIEGO GORZOWA – Historia pionierskich dni w oparciu o dokumenty zgromadzone w Muzeum – w ramach ekspozycji GORZÓW NA SZLAKACH HISTORII

Ekspozycja prezentuje korzenie i procesy zmian zachodzących w mieście w pierwszym powojennym pionierskim okresie, ukazuje zaangażowanie, pasję, pracę i działalność na rzecz odbudowy i rozwoju miasta pierwszych polskich osadników przybyłych do Landsberga (obecnie Gorzowa Wielkopolskiego) w 1945 roku.

KRĄG ARSENAŁU 1955

To największa część zbiorów polskiego malarstwa współczesnego w naszym Muzeum. Nazwa kolekcji nawiązuje do słynnej Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale z 1955 roku, która odbywała się pod hasłem „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi”, a głównym jej założeniem było odnowienie humanistycznych treści sztuki polskiej. Artyści z „Kręgu Arsenału” zaprezentowali na wystawie sztukę sprzeciwiającą się obowiązującemu wówczas socrealizmowi. Imponujący zbiór malarstwa, rysunku i grafiki stanowi jedną z najwartościowszych kolekcji polskiej sztuki powojennej.

ANNA SZYMANEK

Anna Szymanek studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki. Do połowy lat 80. podstawową dziedziną jej wypowiedzi artystycznej była ceramika, ale ze względów zdrowotnych musiała z niej zrezygnować. Obecnie wypowiada się głównie w rysunku i w malarstwie pastelami. Zorganizowała sto interdyscyplinarnych plenerów artystycznych z udziałem plastyków z Polski i zagranicy. Była inicjatorem i kustoszem wystaw w Galerii Sztuki „Pod Pocztową Trąbką”. W 2017 roku została odznaczona Srebrnym Medalem Gloria Artis.

EKSPOZYCJE CZASOWE