Custodia 5 – (POBIERZ TOM 5) to kolejne wydanie rocznika, które gromadzi artykuły, komunikaty oraz inne interesujące materiały związane z badaniami naukowymi i działalnością muzealną. W tym numerze czytelnicy znajdą prace dotyczące m.in. historii i architektury opactwa cysterskiego w Mironicach, tkactwa średniowiecznego, początków gorzowskiego Spichlerza czy postaci Jana Dekerta – patrona Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Dodatkowo, publikacja zawiera informacje o najnowszych odkryciach archeologicznych, prezentacje muzealnych skarbów oraz sprawozdania z działalności edukacyjnej i kulturalnej Muzeum Lubuskiego.


Custodia 4 – POBIERZ TOM 4 lub czytaj on-line
Rocznik Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, tom 4.
Rocznik jest zbiorem informacji i artykułów związanych z naszą działalnością statutową i naukowymi obszarami zainteresowań. Na łamach publikacji znajdują się również informacje o zabytkach znajdujących się w zbiorach. W roczniku znajdą też Państwo kalendarium najważniejszych wydarzeń, zrealizowanych w minionym roku przedsięwzięć i projektów.


Custodia 3 – POBIERZ TOM 3
Rocznik Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, tom 3.
Rocznik jest zbiorem informacji i artykułów związanych z naszą działalnością statutową i naukowymi obszarami zainteresowań. Na łamach publikacji znajdują się również informacje o zabytkach znajdujących się w zbiorach. W roczniku znajdą też Państwo kalendarium najważniejszych wydarzeń, zrealizowanych w minionym roku przedsięwzięć i projektów.

Zdjecie Rocznika Muzealnego Custodia, tom 3
zdjęcie Rocznika Muzealnego Custodia, tom 2

CUSTODIA 2/2020POBIERZ TOM 2
Do drugiego numeru rocznika zaprosiliśmy ekspertów zewnętrznych zajmujących się na co dzień pracą naukową i badawczą oraz realizujących ambitne projekty, z których wszyscy czerpiemy. Na łamach naszej publikacji będą mogli Państwo przeczytać artykuły dr Kingi Zamelskiej-Monczak z poznańskiego oddziału PAN, współpracującej z naszym muzeum w Santoku, prof. Krzysztofa Stefaniaka, paleozoologa z Uniwersytetu Wrocławskiego zajmującego się słynnym gorzowskim nosorożcem Stefanią, czy dra Jarosława Lewczuka i Henryka Kustosza, którzy podzielili się wynikami badań we wnętrzu remontowanego po pożarze kościoła katedralnego w Gorzowie.

SANTOK: STRAŻNICA I KLUCZ KRÓLESTWA POLSKIEGO. WYNIKI BADAŃ Z LAT 1958-1965.
red. Kinga Zamelska-Monczak, wyd. Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Książka prezentuje prowadzone ponad 50 lat temu badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego grodziska w Santoku. Dostarczyły one bogatego zestawu źródeł ilustrujących życie jego mieszkańców na pograniczu Wielkopolski i Pomorza od VIII do XV wieku. Pozyskane dane pozwoliły określić charakter i prześledzić przemiany ośrodka santockiego od etapu osiedla – usytuowanego w rozlewiskach Warty i Noteci, poprzez wieloczęściowy, rozległy gród, aż do niewielkiego gródka na kopcu. Publikacja jest 13 tomem serii wydawniczej „Origines Polonorum”, której redaktorem jest prof. Przemysław Urbańczyk.

WALDEMARA KUĆKI SPACER PO GORZOWIE (LATA 60. I 70.) TOM II
Lech Dominik
Drugi tom albumu „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie”. Książka prezentuje kolejne 355 zdjęć wykonanych przez fotoreportera, artystę fotografika i działacza społecznego – Waldemara Kućkę. Fotografie uporządkowano tematycznie w rozdziałach: „Miasto”, „Nowe budownictwo:, „Przemysł”, „Stilon”, „Zebrania, pochody”, „Solidarność”. Ukazują one wizerunki miejsc znanych mieszkańcom i ukochanych przez wielu gorzowian, ważnych również z punktu widzenia historii miasta.

WALDEMARA KUĆKI SPACER PO GORZOWIE (LATA 60. I 70.) TOM I
Lech Dominik
Trzecie wydanie pierwszego tomu bestsellerowego albumu „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie”. Książka prezentuje 340 zdjęć wykonanych przez fotoreportera, artystę fotografika i działacza społecznego – Waldemara Kućkę. Fotografie uporządkowano tematycznie w rozdziałach: „Sceny rodzajowe”, „Arsenał”, „Rzeka Warta”, „Jan Korcz”, „Miasto”, „Tramwaje”. Stanowią one swobodną podróż po mieście, miejscach znanych gorzowianom, najczęściej uczęszczanych przez artystę, dziś ważnych z punktu widzenia historii miasta. W 2018 roku publikację uhonorowano Nagrodą Rektora UAM w Poznaniu za najlepszą książkę popularnonaukową, przyznawaną w ramach konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy.

PÓŹNOŚREDNIOWIECZNY WARSZTAT GARNCARSKI ZE SMOLNICY. REKONSTRUKCJA PROCESU WYTWARZANIA NACZYŃ.
Małgorzata Pytlak
Jak wyglądał późnośredniowieczny warsztat garncarski na terenach Nowej Marchii i Pomorza Zachodniego? Jakimi narzędziami posługiwali się ówcześni garncarze? W jaki sposób wytwarzane były naczynia o dnach kulistych? W publikacji podjęto próbę odpowiedzi na powyższe pytania, przyjmując za podstawę wyniki analizy zbioru naczyń (ponad 5000 ułamków) pozyskanych z późnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego, podczas badań archeologicznych w Smolnicy. Publikacja współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych. Książka dostępna bezpłatnie w bibliotece Muzeum. Kontakt w sprawie wysyłki: biblioteka@muzeumlubuskie.pl


CUSTODIA 1/2019
Rocznik Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.
Rocznik jest zbiorem informacji i artykułów związanych z naszą działalnością statutową i naukowymi obszarami zainteresowań. Zamysłem tego wydawnictwa jest prezentacja muzealników i ich pracy oraz informacji o zabytkach znajdujących się w naszych zbiorach. W roczniku znajdą też Państwo kalendarium najważniejszych wydarzeń, zrealizowanych w minionym roku przedsięwzięć i projektów.
Do nabycia w Zespole Willowo-Ogrodowym przy ul. Warszawskiej 35 w cenie 25 zł.

MALARSTWO I RYSUNEK JANINY JASIŃSKIEJ-LUTEREK ZE ZBIORÓW MUZEUM LUBUSKIEGO IM.JANA DEKERTA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM.
Katalog towarzyszący wystawie czasowej „Malarstwo i rysunek Janiny Jasińskiej-Luterek”, której wernisaż odbył się 1 marca 2019 roku w Spichlerzu przy ul. Fabrycznej 1-3.

SECESYJNE RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W KOLEKCJI MUZEUM LUBUSKIEGO IM.JANA DEKERTA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM.
Janusz Michalski
Katalog jest pierwszym naukowym opracowaniem dokumentującym secesyjne rzemiosło artystyczne około 1900 roku, zgromadzone po wojnie w naszej instytucji. Szczegółowo przedstawia zróżnicowany zbiór wyrobów secesyjnych wykonanych głównie z metalu (cyna, srebro, miedź), ceramiki i witrażu, a także meble, zegary i inne przedmioty. Omówiono w nim ponadto firmy działające w tym okresie, związane z prezentowanymi obiektami.

OD MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ DO MUZEUM LUBUSKIEGO IM.JANA DEKERTA – 70 lat działalności Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim (1945-2015)
Wydawnictwo pod redakcją Moniki Kowalskiej i Wojciecha Popka prezentuje historię Muzeum w Gorzowie i sylwetki muzealników, historyków, pasjonatów, osób związanych z instytucją na tle rozwoju administracji gorzowskiej. Stanowi kompendium wiedzy na temat cennych zbiorów, kolekcji, wystaw, osób i wieloletniej działalności Muzeum i pełni funkcję edukacyjną.

PÓŹNOŚREDNIOWIECZNE SKARBY MONET Z POGRANICZA KRÓLESTWA POLSKIEGO, ŚLĄSKA I BRANDENBURGII.
Dr Tadeusz Szczurek
Książka ma charakter ściśle naukowy, w sposób wyczerpujący przedstawia materiał źródłowy, odnoszący się zarówno do numizmatyki, jak i do historii pieniądza, wzbogacony obszernym materiałem ilustracyjnym (fotografie monet, mapy wykresy, diagramy). Zawiera monografie sześciu skarbów, ukrytych w okresie od około 1390 do około 1521 roku, które przedstawiają wszystkie rodzaje monet znajdujących się w obiegu i deponowanych w późnym średniowieczu na ziemiach nad dolną Wartą i Notecią oraz na Środkowym Nadodrzu.