MUZEUM TWORZĄ LUDZIE I ICH PASJE

Zespół pracowników Muzeum Lubuskiego liczy 48 osób, w tym 12 pracowników naukowych. Historycy sztuki, historycy, fotograficy, filolodzy, edukatorzy, archeolodzy, konserwatorzy zabytków i etnografowie łączą opracowywanie i udostępnianie zbiorów z działalnością naukową. Jej efektem są nie tylko wystawy stałe i czasowe organizowane w Muzeum Lubuskim i w innych ośrodkach, lecz także wystąpienia oraz liczne publikacje. Pracownicy merytoryczni biorą udział w specjalistycznych sesjach naukowych w kraju i za granicą, a także przygotowują wykłady i referaty przeznaczone dla szerszej publiczności. Są autorami książek, licznych artykułów zarówno specjalistycznych, jak i popularnonaukowych. Publikowane w katalogach wystaw treści dotyczące eksponatów są wynikiem ich wnikliwych badań prowadzonych nad zbiorami.

dr Mirosław Pecuch
kustosz dyplomowany,
z-ca kierownika filii Zagroda Młyńska

Etnograf, absolwent Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor i współautor wystaw muzealnych oraz licznych artykułów naukowych. Prowadzi działalność edukacyjną. Wspólnie ze Związkiem Ukraińców w Polsce realizuje Ogólnopolskie Konkursy Pisanek im. Michała Kowalskiego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 
m.pecuch@muzeumlubuskie.pl
95 751 00 07
728 866 095

dr Małgorzata Pytlak
kustosz dyplomowany, kierownik filii Muzeum Grodu Santok

Archeolog. Specjalizuje się w kulturze materialnej późnego średniowiecza, w szczególności zgłębiając zagadnienia garncarstwa oraz liturgii pogrzebu na terenach ówczesnej Nowej Marchii. Prowadzi nadzory i badania wykopaliskowe. Jest autorką i realizatorką cyklu edukacyjnego dla uczniów szkół gminy Santok „Popularyzacja archeologii i historii regionu”. Wyróżniona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 
m.pytlak@muzeumlubuskie.pl
662 257 611

Stanisław Sinkowski
kustosz, kierownik Działu Archeologii i Numizmatyki 

 
Archeolog. Kataloguje zabytki, opracowuje i publikuje wyniki badań archeologicznych, organizuje wystawy i odczyty. Realizuje ratownicze badania archeologiczne (nadzory i wykopaliska). Specjalizuje się w osadnictwie pradziejowym i wczesnośredniowiecznym w Dolinie Dolnej Warty, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kultury łużyckiej. W 2019 roku został wyróżniony „Motylem” – Kulturalną Nagrodą Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
s.sinkowski@muzeumlubuskie.pl
95 722 54 68 w.323
662 257 621

Monika Anna Kowalska
kustosz, kierownik filii Zespół Willowo-Ogrodowy

 
Historyk, absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, studia podyplomowe z zakresu wiedzy o społeczeństwie i integracji europejskiej. Zajmuje się historią najnowszą miasta Gorzowa Wielkopolskiego i regionu po roku 1945 oraz wydzielonymi zbiorami: spuścizną po Włodzimierzu Korsaki i Witoldzie Karpyzie. Realizuje wystawy stałe i czasowe dotyczące historii, inicjuje i realizuje projekty z zakresu edukacji historycznej, specjalizuje się w dziejach miasta Gorzowa po 1945 roku, ze szczególnym uwzględnieniem powojennych migracji i osadnictwa.
 
m.kowalska@muzeumlubuskie.pl
95 732 28 43
788 932 555

Lech Dominik
kustosz, z-ca kierownika filii Spichlerz

Artysta fotografik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się fotografią w obszarze sztuki, wystawiennictwem, typografią, edytorstwem i edukacją. Realizuje wystawy i wydawnictwa dotyczące sztuki i fotografii artystycznej i historycznej, jest biegłym sądowym w dziedzinie sztuki – realizacja obrazu filmowego, fotografii, reklamy wizualnej. W roku 2019 otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2020 roku „Motyla” – Kulturalną Nagrodę Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
l.dominik@muzeumlubuskie.pl
95 722 54 68 w.338
517 374 815 

Paweł Kaźmierczak
adiunkt, z-ca kierownika Działu Archeologii i Numizmatyki

Numizmatyk, historyk, archeolog. Absolwent archeologii i historii na UAM. Pracuje w Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim od 2004 roku. Uczestnik badań archeologicznych prowadzonych przez Instytut Archeologii UAM, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Instytut Archeologii i Etnologii PAN, m.in. w Kuczkowie, Kowalewku, Głuchowie, Domasławiu i Ruszkowie Pierwszym. Udział w projektach badawczych: Polskie Skarby Wczesnośredniowieczne, Dziedzictwo kulturowe Puszczy Białowieskiej. Autor publikacji głównie o tematyce numizmatycznej. Współuczestnik pozyskania do zbiorów muzealnych licznych depozytów monetarnych i niemonetarnych, m.in. wczesnośredniowiecznego skarbu z Kunic (289 monet), piętnastowiecznego skarbu ze Strzelec Krajeńskich (2000 monet), czy zespołu monet z kościoła w Ośnie Lubuskim (400 monet).
 
p.kazmierczak@muzeumlubuskie.pl
95 722 54 68 w.336

Jan Zalewski
kustosz, Dział Historii i Sztuki

 
Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury ze specjalnością muzealnictwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe z zakresu konserwacji zabytków metalowych. Zajmuje się dziejami techniki oraz historycznym uzbrojeniem. Specjalizuje się w historii nowożytnej techniki wojskowej oraz ewolucji systemu obronnego dawnego Gorzowa. Realizuje projekty rekonstrukcyjne, publikuje artykuły naukowe oraz prezentuje autorskie wystawy tematyczne.
 
j.zalewski@muzeumlubuskie.pl
95 722 54 68 w.337

Rafał Wyganowski
adiunkt, Dział Archeologii i Numizmatyki

Absolwent filologii polskiej w Akademii Gorzowskiej oraz archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył w badaniach archeologicznych w Santoku oraz w licznych pracach na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i w jego okolicach. Obszarem jego zainteresowań naukowych jest okres wczesnego średniowiecza, a w szczególności problematyka badawcza związana ze średniowiecznym uzbrojeniem.
 
r.wyganowski@muzeumlubuskie.pl
95 722 54 68 w.324

Hanna Kotas
adiunkt, kierownik filii Spichlerz

 
Geograf. Jest przewodnikiem i edukatorem – prowadzi warsztaty oraz lekcje dla dzieci i młodzieży, a także oprowadza zwiedzających po muzealnych zakamarkach. W kręgu jej zainteresowań jest historia, muzyka i rękodzieło.
 
h.kotas@muzeumlubuskie.pl
95 722 54 68 w.339

Izabela Ignatowicz
adiunkt, z-ca kierownika filii Muzeum Grodu Santok

Archeolog. Zajmuje się archeologią regionu, archeologią pradziejową i średniowieczną. Prowadzi nadzory i badania wykopaliskowe, opracowuje zabytki. Specjalizuje się w okresie późnego średniowiecza, archeologii cmentarzy.
 
i.ignatowicz@muzeumlubuskie.pl
662 257 611

Kamila Dzwonkowska
adiunkt, filia Muzeum Grodu Santok

Z wykształcenia etnolog, z zamiłowania autorka komiksów dla dzieci. W Muzeum zajmuje się prowadzeniem zajęć edukacyjnych oraz oprowadzaniem zwiedzających. W wolnych chwilach bardzo lubi czytać książki i słuchać poezji śpiewanej.
 
k.dzwonkowska@muzeumlubuskie.pl
662 257 611

Ewa Ryś-Celmer
adiunkt, kierownik Działu Ochrony Zbiorów

Konserwator dzieł sztuki. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby drewnianej, polichromowanej.

e.rys.celmer@muzeumlubuskie.pl
517 373 967

dr Karolina Korenda-Gojdź
kierownik Działu Historii i Sztuki

Historyk, absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, studia podyplomowe z wiedzy o kulturze i plastyki. Specjalizuje się w demografii historycznej, badaniach osadnictwa olenderskiego oraz procesu weryfikacji narodowej autochtonów na Ziemiach Zachodnich.


k.korenda.gojdz@muzeumlubuskie.pl
95 732 28 43 w.24

Łukasz Zborowski
asystent muzealny, Dział Historii i Sztuki

Historyk. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

l.zborowski@muzeumlubuskie.pl
95 732 28 43