Deklaracja dostępności Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji , napisów dla osób głuchych,
 • – część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • – dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Kwiatkowska.
 • E-mail: administracja@muzeumlubuskie.pl
 • Telefon: +48 95 732 28 43

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim
 • Adres: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, ul.Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • E-mail: e.pawlak@muzeumlubuskie.pl
 • Telefon: +48 95 732 28 43

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. należą: Zespół Willowo-Ogrodowy ul. Warszawska 35, Spichlerz ul. Fabrycznej 1-3, Muzeum Grodu Santok ul Wodna 2a w Santoku oraz Zagroda Młyńska ul. Leśna 37 w Bogdańcu.
Do budynku przy ul. Warszawskiej prowadzi wejście (podjazd). Do wejścia do budynku Wilii prowadzą schody, do budynku Oficyny prowadzi podjazd.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Przy wejściu do budynku nie ma dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępna jest  sala wystaw czasowych w budynku Oficyny. Krawędzie schodów oznakowane są kontrastową taśmą.
Recepcja znajduje się w budynku Wilii.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego
Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
Do wejścia do budynku Spicherza mieszczącego się przy ul. Fabrycznej1-3 w Gorzowie Wlkp. prowadzą schody.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Przy wejściu do budynku nie ma dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku zamontowana jest platforma schodowa umożliwiająca dojazd do windy.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są sale ekspozycyjne na parterze, pierwszym i drugim piętrze.Sala ekspozycyjna na trzecim piętrze jest utrudniona ze względu na schody. Niezbędna jest pomoc osób trzecich.
Recepcja znajduje się na parterze przy wejściu głównym do budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.Istnieje możliwość podjazdu pod samo wejście główne.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego
Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
Do budynku Muzeum Grodu Santok mieszczącego się przy ul. wodnej 2a w Santoku prowadzi wejście bez utrudnień w postaci schodów.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Przy wejściu do budynku nie ma dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępna jest sala ekspozycyjna na parterze. Dostęp do sali edukacyjnej mieszczącej sie na pierwszym piętrze jest utrudniony ze względu na schody. Niezbędna jest pomoc osób trzecich.
Recepcja znajduje się na parterze, do której prowadzą schody.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.Istnieje możliwość podjazdu pod samo wejście główne.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego
Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
Budynek Zagrody Młyńskiej mieszczący się w Bogdańu przy ul. Leśnej 37 jest obecnie zamknięty z powodu remontu. Po ponownym otwarciu deklaracja zostanie uaktualniona.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności,
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne,
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści,
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka,
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych wersjach przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu]

 

 

Inne informacje i oświadczenia

Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG 2.1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.