naczynia i plakat zajęć

W dniach 14 i 15 października 2019 r. w ramach projektu „Nie święci garnki lepią. Opracowanie i publikacja późnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego ze Smolnicy” odbyły się lekcje muzealne dla 105 uczniów klas czwartych szkół podstawowych z Dębna, Smolnicy, Różańska, Cychr oraz Sarbinowa. Zajęcia pt.„Naczynia archeologiczne jako przykład źródeł materialnych” prowadziła Pani dr Małgorzata Pytlak, archeolog z Muzeum Lubuskiego. W pierwszej części zajęć dzieci wysłuchały wykładu na temat naczyń jako źródeł materialnych, połączonego z pokazem autentycznych naczyń znajdujących się w naszych zbiorach. Następnie uczestnicy samodzielnie wykonywali z plasteliny naczynia, wzorując się na tych wcześniej prezentowanych.
Nagrodą dla wyróżnionych uczniów będzie udział w warsztatach garncarskich.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” a jego partnerem jest Miasto i Gmina Dębno.