grafika promujaca cykl „A jednak działa!"

Od ponad roku Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim realizuje edukacyjny cykl filmowy pod nazwą „A jednak działa!”. Są to filmy prezentujące działanie zabytków, które są co tydzień udostępniane na naszym kanale na YouTube. Wśród prezentowanych zabytków znalazły się m.in. gramofon, maszyna do szycia, latarnia magiczna, czy motocykl żużlowy. Link do playlisty: https://www.youtube.com/watch?v=lUYnkeq_cBI&list=PLuHXAkU7PAsi84NwR8BJpJxDEU5tBmzKU
Kolejna odsłona filmowego cyklu to realizacja polsko-niemieckiego projektu pod nazwą „A jednak działa! – Es funktioniert doch!”, który zakłada nakręcenie 6 odcinków we współpracy z instytucjami niemieckimi oraz 4 odcinków z instytucjami polskimi. Każdy z odcinków zostanie zrealizowany w dwóch wersjach językowych (projekt zakłada udział lektora). Dodatkowo planujemy wydanie publikacji opisującej zabytki i instytucje, które wezmą udział w projekcie. Zapraszamy do udziału w projekcie i prosimy o prawidłowe wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

REGULAMIN

Seit über einem Jahr veröffentlicht das Jan-Dekert-Museum des Lebuser Landes auf seinem YouTube-Kanal unter dem Motto „A jednak działa!“ eine Reihe von Bildungsbeiträgen. Hierbei werden Exponate aus den Museumsbeständen – wie ein Grammophon, ein Nähmaschine, eine Laterna magica oder auch ein Speedway-Motorrad – eindrucksvoll in Szene gesetzt und in Betrieb genommen. Link zur Playlist:
https://www.youtube.com/watch?v=lUYnkeq_cBI&list=PLuHXAkU7PAsi84NwR8BJpJxDEU5tBmzKU
Diese Reihe soll nun im Rahmen des gleichnamigen deutsch-polnischen Projekts „A jednak działa! – Es funktioniert doch!“ fortgesetzt und um 6 Beiträge musealer Einrichtungen aus Deutschland sowie 4 Beiträge musealer Einrichtungen aus Polen erweitert werden. Jeder dieser Beiträge soll zweisprachig zur Verfügung gestellt, d.h. jeweils auf Deutsch und Polnisch synchronisiert werden. Ebenso vorgesehen ist, eine ausführlichere Beschreibung der in den Beiträgen vorgestellten Exponate wie auch der Einrichtungen, die sie zur Verfügung stellen, zu veröffentlichen. Wir möchten Sie daher herzlichst zur Teilnahme an diesem Projekt einladen und Sie darum bitten, das nachstehende Anmeldeformular vollständig auszufüllen.

ANMELDEFORMULAR

EINWILLIGUNG FÜR DIE AUFNAHME UND VERWENDUNG VON FOTOS UND VIDEOS

PROJEKTDNUNG

baner z logo interreg EFRR i UE

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”.

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA