Zapraszamy na otwarcie nowej numizmatycznej wystawy czasowej pn. Okruchy z Grodu.
To zbiór 17 monet i fragmentów monet pozyskanych z terenu wczesnośredniowiecznego grodziska w Santoku.

8 marca (piątek)
godz. 14:00
Muzeum Grodu Santok, ul. Wodna 2a, Santok

Prezentowane monety, będące zaledwie pojedynczymi znaleziskami, są żywym dowodem najstarszych transakcji pieniężnych odbywających się na terenie piastowskiego grodu, którego czytelne pozostałości zachowały się w widłach Warty i Noteci. To tutaj krzyżowały się liczne szlaki handlowe, zarówno wodne jak i lądowe, poświadczone już tylko okruchami dawnej świetności tego miejsca.

W trakcie wielokrotnie prowadzonych badań archeologicznych, których historia sięga już blisko stu lat, pozyskano monety pozwalające odtworzyć obieg pieniężny w X i XI w. na obszarze późniejszej kasztelanii santockiej. Ówczesny pieniądz, jeszcze kruszcowy, prezentują arabskie dirhemy, saskie i polskie denary krzyżowe oraz pojedyncze denary zachodnioeuropejskie.

Najciekawszymi monetami na wystawie będą trzy bardzo rzadkie zachodniosłowiańskie, a zapewne pomorskie, denary datowane na XI w., będące naśladownictwem denarów krzyżowych.

Dzięki pracy wielu osób udało się ten istotny dla dziejów grodu zbiór monet opisać. A na wystawie będzie można zobaczyć, jak wyglądały monety na tysiąc lat przed wprowadzeniem do obiegu pierwszej polskiej złotówki. Dodatkową atrakcją są graficzne rekonstrukcje okruchów z grodu.

Ekspozycja będzie czynna do końca 2024 roku.