Na wystawie „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa” zaaranżowano wykopy archeologiczne z reliktami zabudowy odkrytej na grodzisku w Santoku. W gablotach znajdują się zabytki pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych. Cennym uzupełnieniem wystawy są animacje odtwarzające elementy życia codziennego we wczesnośredniowiecznym grodzie. Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o środowisku przyrodniczym Santoka oraz krajobrazie „pływającej wyspy” zachęcimy do skorzystania z ekranu dotykowego.

Na wystawie „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa” zaaranżowano wykopy archeologiczne z reliktami zabudowy odkrytej na grodzisku w Santoku. W gablotach znajdują się zabytki pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych. Cennym uzupełnieniem wystawy są animacje odtwarzające elementy życia codziennego we wczesnośredniowiecznym grodzie. Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o środowisku przyrodniczym Santoka oraz krajobrazie „pływającej wyspy” zachęcimy do skorzystania z ekranu dotykowego. Nasza opowieść o Santoku kończy się w XV wieku, w którym gród stracił znaczenie, a ludność mieszkała po drugiej stronie rzek, w miasteczku — tak Santok określano w dokumentach do XVII wieku.

Wystawa powstała w ramach projektu „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Lubuskiego oraz budżetu Muzeum Lubuskiego w budynku należącym do Gminy Santok.

Ekspozycję zrealizowali:

 • dr Małgorzata Pytlak — kurator, teksty,
 • Michał Urban — koncepcja i projekt, rzeźby, stylizowane polichromie,
 • PROPS — Dekoracje Rzeźbiarskie s.c. Tomasz Chwaja — wykonawca,
 • dr Kinga Zamelska-Monczak (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk) — nadzór merytoryczny, teksty i materiały do filmu pt. Od osady do grodu. Santok we wczesnym średniowieczu,
 • Marcel Urban — nadzór autorski, animacje, multimedia, projekt graficzny,
 • Izabela Ignatowicz — teksty,
 • Janusz Lorent — animacje, multimedia, projekt graficzny,
 • Konrad Trusiak — muzyka,
 • Alchemia Obrazu Piotr Adamowicz — realizacja filmu pt. Od osady do grodu. Santok we wczesnym średniowieczu,
 • dr Kornelia Kajda — tłumaczenie na język angielski,
 • Translatorium Grzegorz Kowalski — tłumaczenie na język niemiecki,
 • Sever Piotr Seweryński — materiały promocyjne,
 • Malwina Łozińska (eKorekta24) — korekta językowa,
 • Michał Kara (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk), dr Piotr Krzyżanowski (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Grzegorz Kuklewski, dr Arkadiusz Michalak (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy), dr hab. Beata Orłowska (prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), dr Paweł Sydor (Państwowy Instytut Geologiczny), dr Tadeusz Szczurek, dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Paweł Kaźmierczak (Muzeum Lubuskie), Rafał Wyganowski (Muzeum Lubuskie) — współpraca i konsultacje merytoryczne.

Dziękujemy członkom i przyjaciołom Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego „Warta”, których praca zaowocowała wieloma niezwykłymi znaleziskami zabytków, prezentowanymi na ekspozycji.


Zwiedzanie z przewodnikiem średniowiecznego grodziska w Santoku

W trakcie przeprawy promowej zwiedzający, podziwiając okolicę Santoka, dowiadują się o geologii i środowisku przyrodniczym tego miejsca, w tym o rezerwacie przyrody Santockie Zakole.
Na terenie grodziska opowiadamy o roli grodu w Santoku w okresie powstawania państwa polskiego, o historii grodziska jako „strażnicy i klucza królestwa”, a także o badaniach wykopaliskowych i prowadzących je archeologach.
Oferta obowiązuje w miesiącach, w których dostępna jest przeprawa promowa, w dniach od środy do niedzieli, w godzinach od 10:00 do 17:00.
Koszt zwiedzania z przewodnikiem wynosi 70,00 zł i obejmuje:
 • przeprawę promową tam i z powrotem (łącznie około 20 minut),
 • spacer ścieżką edukacyjną o długości około 1,5 km (łącznie około 50-60 minut).

Zwiedzanie z przewodnikiem prawobrzeżnego Santoka

W trakcie oprowadzania zwiedzający poznają historię Santoka i najważniejsze miejsca historyczne na terenie miejscowości. Trasa obejmuje zwiedzanie kościoła św. Józefa z relikwiami św. Ottona z Bambergu, starą dzwonnicę, Górę Zamkową, Promenadę, bunkry na Linii Noteci i Marinę. Jak się okazuje santocka ziemia kryje wiele ciekawych miejsc i zakątków, do których poznania zachęcamy.

 • Spacer po Santoku z przewodnikiem (trasa w dwóch wariantach: od Muzeum Grodu Santok do Mariny albo od Mariny do Muzeum Grodu Santok) – długość trasy ok. 1,5 km
 • Czas ok. 1,5 h
 • Cena od grupy – 100 zł
 • Oferta dostępna w godzinach: 9.00-15.00 (poniedziałki – wtorki) i 10.00-17.00 od środy do niedzieli  

Prosimy o wygodne, pełne obuwie i nakrycia głowy.

Kontakt: Agata Boruta, e-mail: a.boruta@muzeumlubuskie.pl, tel. +48 789 358 148 | 662 257 611

Gra muzealna Tropiciel santockich zabytków

Warsztaty garncarskie

Koszt: 9 zł
Maksymalna liczba uczestników: 10 osób
Czas trwania: 45 minut

Gra skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych nauczania początkowego. Przeprowadzana jest w trakcie oprowadzania po Muzeum Grodu Santok. Przed jej rozpoczęciem dzieci wysłuchują krótkiej prezentacji multimedialnej na temat pracy archeologa. Następnie zostają im przedstawione zasady gry. Każdy uczestnik otrzymuje komplet zdjęć prezentujących zabytki znajdujące się na stałej wystawie pt. ”Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa”. Ich zadaniem jest odnalezienie tych zabytków na ekspozycji. Szukanie wybranych zabytków (3-5 w zależności od wieku i możliwości poznawczych dzieci) wskazuje przewodnik w dowolnych momentach trwania gry. Liczy się szybkość reakcji oraz uważne słuchanie przewodnika. Za odnalezione zabytki dzieci otrzymują punkty. Grę kończy przyznanie wszystkim dyplomów.

Koszt: 9 zł (lepienie ręczne), 12 zł (lepienie ręczne oraz toczenie na kole)
Maksymalna liczba uczestników: 10 osób
Czas trwania: 45 minut

Warsztaty skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Wprowadzeniem do zajęć jest krótka prezentacja na temat warsztatu pracy garncarza. Uczestnicy mają też okazję sami spróbować wprawić w ruch prawdziwe nożne koło garncarskie. Następnie przystępują do samodzielnego wykonania niewielkich naczyń z gliny – metodą wałeczkową oraz metodą toczenia na kole (z pomocą prowadzącego zajęcia). Wykonane wyroby zabierają ze sobą.

W przypadku grup liczących więcej niż 10 osób konieczny jest podział na dwie grupy (można wówczas skorzystać z dwóch tematów zajęć, które przeprowadzane są w obiekcie w tym samym czasie lub zorganizować czas we własnym zakresie dla grupy oczekującej poza obiektem).
Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłoszenia na zajęcia w celu ustalenia dogodnego terminu.

Zgłoszenia przyjmuje Kamila Dzwonkowska.
E-mail: k.dzwonkowska@muzeumlubuskie.pl
Tel.: +48 95 723 37 27, kom. +48 662 257 611