baner wystawy czasowej dwa dokumenty

W 2016 roku, w związku z budową ronda u zbiegu ulic gen. Władysława Sikorskiego, Dworcowej i Orląt Lwowskich, podjęto decyzję o przesunięciu pomnika Adama Mickiewicza. W październiku 2019 roku został on zdemontowany. W dniu 10 lutego 2020 roku, podczas rozbiórki jego postumentu, odkryta została metalowa tuba. Znajdowały się w niej dwa akty erekcyjne. Starszy, z 1945 roku, dotyczy niezrealizowanego pomnika Wolności. Natomiast akt z 1957 roku dotyczy budowy pomnika Adama Mickiewicza.

W tym roku z okazji Dnia Pioniera Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta przygotowało wystawę pt. „Dwa dokumenty – dwie epoki”, na której zaprezentowane zostały oba akty erekcyjne. Dokumenty poddano pieczołowitym pracom konserwatorskim i restauratorskim, więc po raz pierwszy są pokazane szerszej publiczności. Ponadto na ekspozycji można zobaczyć muzealia, ilustrujące ideę budowy pomnika Wolności i historię powstania pomnika Adama Mickiewicza.
Agnieszka Dębska (Dział Ochrony Zbiorów)

Więcej na muzealnym kanale You Tube.

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Gorzów Wielkopolski

Patronat honorowy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Gorzów Wielkopolski