dzieci w trakcie warsztatów garncarskich

25 oraz 27 listopada roku odbyły się warsztaty garncarskie dla dzieci wyróżnionych za prace plastyczne. Uczestnikami zostali uczniowie, którzy wykonali najciekawsze naczynia z plasteliny podczas lekcji muzealnych prowadzonych przez Panią dr Małgorzatę Pytlak. Zajęcia podsumowujące projekt „Nie święci garnki lepią. Opracowanie i publikacja późnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego ze Smolnicy” przeprowadzone były w Gorzowie Wielkopolskim oraz Dębnie. Gościem specjalnym, który zabrał dzieci w podróż do świata gliny, był Jarosław Sałański – Garncarz Maciej BeneAkebe. Każdy z uczestników miał okazję własnoręcznie wykonać na kole garncarskim swoje naczynie z gliny, zgodnie z tradycjami tego rzemiosła.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” a jego partnerem jest Miasto i Gmina Dębno.