Blasebalg 
Andrzej Kruszenko, Strzałowo, Wojewodschaft Baranowicze, 1939  
MOG/IV/1/295