1 Balkenegge 
Stanisław Majewicz, Jeniniec, 
Gemeinde Bogdaniec, 1947  
MOG/IV/1/1247 

2 Balkenegge 
Ruda, Landkreis Żydaczów (heute Schydatschiw), Wojewodschaft Lwów, vor 1920  
MOG/IV/1299 

3 Balkenegge 
Chwałowice, Gemeinde Bogdaniec, vor 1945 
MOG/IV/1/447