1 Drehmühle  
Tarnopolskie, vor 1914 
MOG/IV/1/1116 

2 Drehmühle  
Nowa Wilejka (Naujoji Vilnia), Wojewodschaft Wilna, 1930er Jahre. 
MOG/IV/1/1505 

3 Drehmühle  
Wilk Mikołaj, Kozaki, Landkreis Złoczów (Solotschiv), Wojewodschaft Tarnopol, 1870er Jahre. 
Die Mühle gelangte 1945 nach Pyrzany, Gemeinde Witnica. 
MOG/IV/1/654