Fotografia ukazująca członków Rady Muzeum na pierwszym posiedzeniu nowopowołanego zespołu.

W poniedziałek, 22 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie nowego zespołu Rady Muzeum powołanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Na posiedzeniu wybrano na Przewodniczącego prof. Pawła Leszczyńskiego, a funkcję Wiceprzewodniczącej objęła dr Anna Czekirda.

Skład Rady Muzeum w kadencji od 2024 roku:

 • Tatiana Janiak
 • Iwona Peryt-Gierasimczuk
 • Ina Czaińska
 • Paweł Leszczyński
 • Lidia Świątkowska
 • Anna Czekirda
 • Joanna Pisarewicz
 • Karolina Korenda-Gojdź
 • Beata Orłowska
 • Magdalena Szymczyk
 • Gustaw Nawrocki