Spotkanie naukowe Zespołu Badań nad Zjawiskiem Masowego Deponowania Dóbr

W poniedziałek, 11 lutego, w Zespole Willowo-Ogrodowym przy ul. Warszawskiej 35 odbyło się spotkanie naukowe Zespołu Badań nad Zjawiskiem Masowego Deponowania Dóbr, zorganizowane z inicjatywy prof. dra hab. Wojciecha Blajera z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dra Marcina Maciejewskiego i mgra Kamila Nowaka. Ideą Zespołu jest organizowanie spotkań w różnych częściach kraju i angażowanie w nie różnych grup archeologów.

Wczorajsze spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwszą stanowił wykład prof. dra hab. Wojciecha Blajera „Wstępne uwagi o skarbach odkrytych w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat”. Druga część poświęcona była konkretnym znaleziskom. Referaty wygłosili Stanisław Sinkowski – kierownik Działu Archeologii w Muzeum Lubuskim („Skarby przedmiotów metalowych odkryte w ostatnich latach w północnej części województwa lubuskiego”) oraz Alicja Kwiatkowska, która badała i konserwowała omawiane zabytki („Techniki wykonania skarbów kultury unietyckiej i kultury łużyckiej z Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim”).

Uczestnicy spotkania mieli także okazję obejrzeć skarby zaprezentowane na specjalnie z tej okazji przygotowanej wystawie, którą można zwiedzać do końca tygodnia w Zespole Willowo-Ogrodowym.