Zdjęcie z lotu ptaka historycznego obszaru Grodu Santok
DCIM100MEDIADJI_0011.JPG

Projekt pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok – etap 1: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”,

Działanie 9.2 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”,

Poddziałanie 9.2.2. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.”

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 29 czerwca 2018r.

Wartość Projektu 641.614,39 PLN

Koszty kwalifikowane 613.519,67 PLN

Dofinansowanie 521.491,70 PLN