Zdjęcie: kolaż fotografii ukazujących wszystkie filie Muzeum Lubuskiego, podświetlony flagą Ukrainy

❗️❗️ Uwaga, Gorzów Wielkopolski i Santok ❗️❗️

Muzeum Lubuskie uruchamia w swoich filiach punkty zbiórek żywności, środków higienicznych i ubrań, które będą dalej przekazywane.

Filie muzeum:

1) Zespół Willowo-Ogrodowy, ul. Warszawska 35, Gorzów Wielkopolski, godziny otwarcia: 10:00-17:30,

2) Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3, Gorzów Wielkopolski, godziny otwarcia: 10:00-16:00,

3) Muzeum Grodu Santok, ul. Wodna 2a, Santok, godziny otwarcia: 10:00-16:30 (poza weekendem 26-27 lutego 2022 roku, gdy Muzeum Grodu Santok będzie zamknięte).

❗️❗️ W A Ż N E ❗️❗️

Uprzejmie prosimy o transport darów przewożonych w dużych ilościach busami/furgonetkami bezpośrednio do siedziby Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Mościckiego 6. Wydział pełni dyżury w godzinach 12:00-17:00 (niedziela, 27 lutego) oraz w godzinach 8:00-18:00 w pozostałe dni.

❗️❗️ U W A G A ❗️❗️

Otrzymujemy informacje o przepełnieniu magazynów odzieżą oraz kocami, w związku z czym na dzień dzisiejszy prosimy nie przekazywać odzieży i koców. Sytuacja może z czasem ulec zmianie.

Państwa hojność przekracza nasze wyobrażenia i możliwości lokalowe – dziękujemy!!!

A K T U A L I Z A C J A

Szanowni Państwo! Ze względu na konieczność skoordynowania pomocy niesionej naszym Sąsiadom z Ukrainy zamykamy zbiórki darów rzeczowych w filiach Muzeum Lubuskiego. Chętnych do złożenia darów kierujemy do punktu funkcjonującego przy Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Mościckiego 6 w godz. 8-18. Bieżące informacje na temat aktualnych potrzeb znajdą Państwo na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego https://lubuskie.pl/cms/337/pomoc_ukrainie oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://pomagamukrainie.gov.pl/, za pośrednictwem których koordynowana jest pomoc wszelkiego rodzaju. Pamiętajmy, że tylko skoordynowane i przemyślane działania są skuteczne.