Zdjęcie: wnętrze pracowni konserwatorskiej
Pracownia konserwatorska w Spichlerzu

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że dokonaliśmy ostatnich zakupów w ramach realizacji projektu „Pracowania Konserwacji i Restauracji Obiektów Zabytkowych”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Województwa Lubuskiego i Muzeum Lubuskiego.

Koszt całkowity projektu wyniósł 120 635,89 zł, dofinansowanie MKiDN: 59 500,00 zł, natomiast środki własne muzeum: 61 135,89 zł.

W ramach projektu w Spichlerzu powstała pracownia konserwacji i restauracji, zaplanowana z myślą o zbiorach będących w posiadaniu instytucji. Dzięki funduszom ministerialnym możliwy był zakup sprzętów pozwalających na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów malarstwa na podłożu płóciennym i drewnianym oraz rzeźby kamiennej. W kolejnych latach planowana jest rozbudowa i rozwój pracowni oraz doposażenie jej w następne urządzenia konserwatorskie i badawcze.

W ramach realizacji projektu zakupiono:

•   meble i sprzęty laboratoryjne: dygestorium, stoły, szafa kwasoodporna na odczynniki, wentylacja z okapem,

•   meble warsztatowe: krzesła, szafy do przechowywania narzędzi i sprzętów,

•   zestaw do wykonywania dokumentacji fotograficznej prac konserwatorskich z możliwością wykonania zdjęć w świetle UV: aparat, statyw, lampy fotograficzne,

•   lampy ze światłem dziennym wykorzystywanym do wykonywania retuszy malarskich i uzupełnianiu ubytków warstwy malarskiej,

•   mikroskop z kamerą do obserwacji i badań stratygrafii oraz budowy obiektu zabytkowego,

•   sprzęt komputerowy wykorzystywany do sporządzania dokumentacji konserwatorskiej,

•   parownicę wykorzystywaną do oczyszczania powierzchni obiektów kamiennych.