widok na zabytkowy spichlerz

W ramach realizacji projektu pn. „Pracowania Konserwacji i Restauracji Obiektów Zabytkowych” w filii Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim – Spichlerzu powstanie pracownia konserwacji i restauracji obiektów na podłożu płóciennym, drewnianym, metalowym i obiektów kamiennych. Pracownię zaplanowano z myślą o zbiorach będących w posiadaniu instytucji.

Pracownia wyposażona będzie w: szafę kwasoodporną na odczynniki chemiczne, wyciąg chemiczny (dygestorium) wraz z instalacją wyciągową, okap laboratoryjny, lampę daylight slimline led, lampę daylight luminos led, lampę stojąca, dwa krzesła laboratoryjne, krzesło regulowane, dwa stoły laboratoryjne robocze, mikroskop, kamerę mikroskopową oraz wytwornicę pary. Do przechowywania będą służyły zakupione szafki narzędziowe dopasowane wielkością do potrzeb pracowni. Konserwator w swojej pracy będzie wykorzystywał sprzęt komputerowy (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz) oraz zestaw do wykonywania zdjęć w luminescencji wzbudzonej UV kompatybilny z wyposażeniem pracowni.

Profesjonalna pracownia konserwatorska umożliwi muzeum samodzielnie chronić i poddawać konserwacji wybrane eksponaty. Jako placówka muzealna planujemy wprowadzić nowe standardy ochrony i stworzyć system podziału zbiorów na poszczególne kategorie w zależności od stanu zachowania, jak również wprowadzić termin konserwacji prewencyjnej. Profesjonalna pracowania konserwatorska to brakujące ogniwo do posiadania pełnego systemu ochrony eksponatów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Województwa Lubuskiego i Muzeum Lubuskiego.

Koszt całkowity projektu: 120 635,89 zł
Dofinansowanie MKDNiS: 59 500,00 zł
Środki własne muzeum: 61 135,89 zł
Termin realizacji projektu: 1 lipca – 31 grudnia 2021 roku