Miło nam poinformować, że Muzeum Lubuskie otrzymało dofinansowanie na rozbudowę i doposażenie pracowni konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych, w ramach programu rządowego „Wspieranie działań muzealnych 2022”. 44 496 zł to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury. Całkowita wartość projektu: 83 522,56 zł (w tym 39 026,56 zł to środki z budżetu Województwa Lubuskiego).

Pracownia konserwacji i restauracji obiektów na podłożu płóciennym, drewnianym, metalowym oraz obiektów kamiennych powstała w 2021 r. dzięki otrzymanej dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Województwa Lubuskiego i Muzeum Lubuskiego. W kolejnym etapie Muzeum planuje zakup sprzętów przeznaczonych do konserwacji malarstwa na podobraziu płóciennym oraz obiektów metalowych – takich jak m.in. deminalizator wody, stół dublażowy, piaskarka, rejestratory temperatury i wilgotności oraz stoły laboratoryjne.

Program „Wspieranie działań muzealnych 2022” jest zarządzany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Projekt „Rozbudowa i doposażenie pracowni konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.