Grafika składająca się z kolażu zdjęć Zagrody Młyńskiej, promująca konkurs „Zagroda Młyńska w Bogdańcu – pozdrowienia z Muzeum"

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na pracę pn. „Zagroda Młyńska w Bogdańcu – pozdrowienia z muzeum”. Wydarzenie skierowane jest do uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, uczących się lub mieszkających na terenie gminy Bogdaniec.

Tematem przewodnim konkursu jest wykonanie pocztówki inspirowanej Zagrodą Młyńską w Bogdańcu – filią Muzeum Lubuskiego. Na podstawie zwycięskich prac stworzona zostanie widokówka muzealna wykorzystywana do celów promocyjnych.

Prace należy składać do 6 grudnia 2023 r. do godz. 17:00 w recepcji Filii Muzeum Lubuskiego Zagroda Młyńska przy ul. Leśnej 37 w Bogdańcu lub za pośrednictwem poczty – nie później niż w w/w terminie (decyduje data stempla pocztowego).

Planowana data ogłoszenia wyników to 11 grudnia 2023 r.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Gminnej Bibliotece w Bogdańcu 14 grudnia br. o godz. 14:00.

Do prac należy dołączyć:

  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
  • zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz prac plastycznych w celach konkursowych, a także wykonania i rozpowszechniania widokówki muzealnej na podstawie nagrodzonych prac (Załącznik nr 2 do Regulaminu).