Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim realizuje projekt pt. Pisankarstwo jako żywa tradycja w świetle 50 Jubileuszu Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego. Wniosek do programu Kultura ludowa i tradycyjna, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskał dotację w łącznej wysokości 90 000 zł – 50 000 zł w roku 2023 oraz 40 000 zł w roku 2024.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

1) przygotowanie i wydanie pod red. dra Mirosława Pecucha publikacji podsumowującej 50 konkursów pisanek pt. „Pisankarstwo jako żywa tradycja w świetle 50 Jubileuszu Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego”. Materiałami źródłowymi będą zebrane informacje z przeprowadzonych badań terenowych oraz artykuły tematyczne opracowane przez wybitnych specjalistów z muzeów współpracujących,

2) przygotowanie 51. Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego wraz z wystawą, jej wernisażem oraz warsztatami pisankarskimi odbywającymi się podczas otwarcia wystawy. Towarzyszyć temu będą wymiana doświadczeń twórców ludowych oraz pokaz i nauka sztuki pisankarskiej. W ramach projektu odbędzie się uroczysta premiera z szeroko zakrojoną promocją publikacji. Zostanie przygotowany film dokumentalny prezentujący historię konkursu oraz sylwetkę patrona. Zaplanowano spotkanie pisankarzy pochodzących z różnych regionów kraju z intencją propagowania kultury ludowej, tradycyjnego pisankarstwa.

Oba działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wkład własny w wysokości 100 tys. zł pochodzi ze środków Województwa Lubuskiego.

Prezentujemy Państwu film „Pisanka życiem pisana. Historia Ogólnopolskiego Konkursu oraz jego długoletniego organizatora Michała Kowalskiego”. Jest to dokument, który nie tylko opowiada o historii konkursu, ale również przybliża postać jego patrona. Po śmierci Michała Kowalskiego w 1999 roku, konkurs przyjął jego imię, a od 2000 roku odbywa się jako „Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego”. Jubileuszowa 50. edycja konkursu miała miejsce w 2023 roku.

Film powstał jako element projektu pt. „Pisankarstwo jako żywa tradycja w świetle 50 Jubileuszu Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego”, realizowanego przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2023-2024.