Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim realizuje projekt pt. Pisankarstwo jako żywa tradycja w świetle 50 Jubileuszu Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego. Wniosek do programu Kultura ludowa i tradycyjna, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskał dotację w łącznej wysokości 90 000 zł – 50 000 zł w roku 2023 oraz 40 000 zł w roku 2024.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

1) przygotowanie i wydanie pod red. dra Mirosława Pecucha publikacji podsumowującej 50 konkursów pisanek pt. „Pisankarstwo jako żywa tradycja w świetle 50 Jubileuszu Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego”. Materiałami źródłowymi będą zebrane informacje z przeprowadzonych badań terenowych oraz artykuły tematyczne opracowane przez wybitnych specjalistów z muzeów współpracujących,

2) przygotowanie 51. Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego wraz z wystawą, jej wernisażem oraz warsztatami pisankarskimi odbywającymi się podczas otwarcia wystawy. Towarzyszyć temu będą wymiana doświadczeń twórców ludowych oraz pokaz i nauka sztuki pisankarskiej. W ramach projektu odbędzie się uroczysta premiera z szeroko zakrojoną promocją publikacji. Zostanie przygotowany film dokumentalny prezentujący historię konkursu oraz sylwetkę patrona. Zaplanowano spotkanie pisankarzy pochodzących z różnych regionów kraju z intencją propagowania kultury ludowej, tradycyjnego pisankarstwa.

Oba działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wkład własny do realizacji zadania pochodzi ze środków Województwa Lubuskiego.