Zdjęcie remontowanego budynku w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim informuje, iż wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu budynków młyna, wozowni i kuźni w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu przy ulicy Leśnej 37.

Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej https://muzeumlubuskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 września 2022 r. do godz. 10:00.

Wyjaśnienia SWZ – Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta uprzejmie informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania udostępniono wyjaśnienia dotyczące treści SWZ.