banner z mapa - ogłoszenie o przetargu

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolski ogłasza przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działka nr 127/2 o powierzchni 5600 m2 położona w Bogdańcu przy ulicy Leśnej.

Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego do dnia 16.02.2021 r. do godz. 12

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: bip.muzeumlubuskie.pl

MAPKA