W związku z realizacją projektu badawczego na potrzeby wydawnictwa Mój Młyn. Od ziarenka wspomnień do bochenka wartości (tytuł roboczy), Muzeum Lubuskie ogłasza nabór osób chętnych do udzielenia wywiadu na temat ich wspomnień związanych z młynem w Bogdańcu, zarówno z okresu jego działalności gospodarczej, jak i muzealnej. Poszukujemy osób związanych z młynem górnym w Bogdańcu po roku 1945, poprzez pracę w młynie, zamieszkiwanie w młynie, sąsiedztwo, relacje koleżeńskie, przyjacielskie, korzystanie z oferty muzealnej, czy korzystanie z usług młyna w czasach prowadzenia działalności gospodarczej. Celem badania jest pozyskanie wiedzy na temat społecznej historii młyna, obyczajów, zwyczajów i relacji międzyludzkich osób związanych z jego działalnością. Zapraszamy osoby chętne do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy, który po uzupełnieniu należy dostarczyć do siedziby filii Zagroda Młyńska w Bogdańcu przy ul. Leśnej 37. Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Spośród osób zgłoszonych powołana komisja wybierze maksymalnie 20 osób, których wspomnienia zostaną ocenione jako najbardziej przydatne w projekcie badawczym.