Zapraszamy do udziału w pilotażowej edycji programu Narodowego Centrum Kultury Barwy Wspólne „Poczuj Polskę”. Założenia programu zostały opracowane przez zespół ekspertów z zakresu edukacji kulturowej, patriotycznej i włączającej. Główna idea Programu skupia się na uruchomieniu 5 zmysłów (wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku), za pomocą których dzieci poznają takie zagadnienia jak: patriotyzm, wspólnotowość i tożsamość.

Nabór zakłada wyłonienie 16 dzieci w wieku 7-10 lat, które będą uczestniczyły w cyklu 5 bezpłatnych dwugodzinnych warsztatów:

  1. Dźwięki Wspólne, 30.04 godz. 13:00, Zespół Willowo-Ogrodowy
  2. Widoki Wspólne, 6.05 godz. 13:00, Spichlerz
  3. Znaki Wspólne, 7.05 godz. 13:00, Zespół Willowo-Ogrodowy
  4. Smaki Wspólne, 27.05 godz. 13:00, Spichlerz
  5. Wrażenia Wspólne 10.06, godz. 13:00, Zespół Willowo-Ogrodowy

Podczas spotkań warsztatowych dzieci będą doświadczać m.in. polskiej fotografii dokumentalnej, typografii, specyfiki polskiego języka, czy zasobów lokalnej przyrody. Zmysłowe doświadczenia dostarczą sposobów na pełniejsze i bardziej zróżnicowane poznawanie rzeczywistości.

Zajęcia poprowadzi doświadczona edukatorka zakwalifikowana do programu przez Narodowe Centrum Kultury: Katarzyna Chorążyczewska.

Aby zgłosić udział dziecka, należy wypełnić formularz online:

Chęć wzięcia udziału w projekcie wiąże się z koniecznością uczestnictwa w całym cyklu 5 warsztatów.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 kwietnia 2023, zaś o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie poinformujemy drogą mailową 26 kwietnia 2023.

Zapraszamy serdecznie!