Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza nabór na stanowisko:
opiekun ekspozycji

Nazwa instytucji: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
Przewidywana nazwa stanowiska: opiekun/ka ekspozycji
Miejscowość wykonywania pracy: Santok
Miejsce pracy: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, filia Muzeum Grodu Santok
Termin składania aplikacji: do 30.04.2024 r.
Planowany termin zatrudnienia: maj 2024 r.
Warunki zatrudnienia: ½ etatu (praca w weekendy)
Ilość etatów: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

sprawowanie nadzoru nad osobami zwiedzającymi wystawy stałe i plenerowe,
udzielanie informacji zwiedzającym,
obsługa kasy fiskalnej (sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw, materiałów promocyjnych itp.),
nadzór i obsługa central systemów alarmowych ppoż., przeciwwłamaniowej i monitoringu wizyjnego,
utrzymywanie czystości w salach ekspozycyjnych oraz pomieszczeniach biurowych,
gdy zajdzie potrzeba wykonywanie prac porządkowych na zewnątrz budynków,
obsługa wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez Muzeum.

Wymagania:

wykształcenie co najmniej zawodowe,
umiejętność pracy w zespole,
wysoka kultura osobista,
komunikatywność,
uprzejmość, cierpliwość,
odpowiedzialność, dokładność.

Oferujemy:

zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo,
możliwość udziału w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych,
interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkolenia.

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV) wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta przy ul. Warszawskiej 35 w Gorzowie Wlkp., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, list motywacyjny.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumlubuskie.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta przy ul. Warszawskiej 35 w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do dnia 30.04.2024 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: opiekun/ka ekspozycji”.


O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Procedura naboru:

Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap – polega na sprawdzeniu i ocenie nadesłanych aplikacji pod względem formalnym i merytorycznym oraz wybranie kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.
II Etap – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Dyrektor dr Ewa Pawlak

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko opiekun/ka ekspozycji, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.