Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza nabór na stanowisko:
Asystent/ adiunkt muzealny

Nazwa instytucji: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
Przewidywana nazwa stanowiska: asystent/ adiunkt muzealny
Miejscowość wykonywania pracy: Gorzów Wielkopolski
Miejsce pracy: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
Filia Zespół Willowo-Ogrodowy/ Filia Spichlerz
Termin składania aplikacji: do 15 lutego 2024 r.
Planowany termin zatrudnienia: od 1 kwietnia 2024 r.
Warunki zatrudnienia: pełen etat
Liczba etatów 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • nadzór i opieka nad powierzonymi zbiorami oraz ich opracowywanie (ewidencjonowanie, inwentaryzowanie, katalogowanie, prowadzenie dokumentacji),
 • opracowywanie analiz, koncepcji, planów, sprawozdań związanych z powierzonymi zbiorami i ekspozycjami,
 • praca nad poszerzaniem kolekcji przez pozyskiwanie zbiorów,
 • działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, realizacja badań i publikowanie
  ich wyników, udział w konferencjach i programach naukowo-badawczych,
 • przygotowywanie scenariuszy wystaw i ich realizacja,
 • działalność popularyzatorska i edukacyjna: współrealizowanie projektów edukacyjnych towarzyszących wystawom oraz innych form upowszechniania wiedzy z zakresu historii/ historii sztuki,
 • przedkładanie koordynatorowi projektu wniosków na konserwację powierzonych zbiorów oraz planowanie i nadzorowanie prac konserwatorskich,
 • udział w komisjach inwentaryzacyjnych muzealiów,
 • udział w wewnętrznych zespołach redakcyjnych i doradczych,
 • udział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działalności statutowej muzeum,
 • oprowadzanie zwiedzających,
 • współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności muzeum.

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie – wyższe kierunkowe, pełne (historia, historia sztuki, muzealnictwo, ochrona zabytków),
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
 • znajomość języka obcego w mowie i piśmie – j. angielski lub j. niemiecki
 • minimum – 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z wykształceniem kierunkowym.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy muzealnej, edukacyjnej lub naukowej,
 • znajomość zagadnień związanych z kulturą i muzealnictwem,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu funkcjonowania instytucji kultury, muzeów, ochrony zabytków,
 • znajomość systemów ewidencjonowania zabytków,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość udziału w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych,
 • interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkolenia.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta przy ul. Warszawskiej 35 w Gorzowie Wlkp., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 • list motywacyjny.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumlubuskie.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta przy ul. Warszawskiej 35 w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do dnia 15 II 2024 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: asystent/adiunkt”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.