Wojciech Luterek przeglądający katalog wystawy

Z przykrością zawiadamiamy, że 12 maja 2020 roku odszedł zaprzyjaźniony z naszym muzeum pan Wojciech Luterek.

Pan Wojciech, jak go wszyscy nazywaliśmy, był inicjatorem i fundatorem działającej przy muzeum Fundacji Arsenał 55. W latach 50. wspomagał ruch młodych artystów, a jego żona Janina Jasińska była współorganizatorką legendarnej Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki w 1955 roku. W roku 1968 wraz małżonką opuścił kraj i po wielu peregrynacjach osiedlił się w Szwecji. Zamieszkali w Sztokholmie, gdzie pan Wojciech pracował jako wykładowca, a jego małżonka poświęciła się malarstwu. Ze względu na stan zdrowia pani Janiny postanowili zamienić ostry klimat północy na ciepłą południową Francję. Pani Janina zmarła w 2018 roku. Wojciech Luterek, respektując życzenia małżonki, przekazał środki finansowe na utworzenie fundacji wspierającej młodych malarzy oraz przypominającej o ruchach młodych artystów w latach 50., które doprowadziły do organizacji wystawy w Warszawie w 1955 roku.

Uhonorowany odznaką Zasłużony dla Muzeum Lubuskiego, pan Wojciech był w stałym kontakcie z naszą instytucją i do końca swoich dni troszczył się o losy Fundacji.