Córka Agnieszki Nogal trzymająca obraz

Największą niespodzianką miesiąca listopada była wizyta w naszym muzeum córki pani Agnieszki Nogal, która przywiozła ze sobą kilka interesujących prac malarza Jana Korcza. Wśród tych dzieł jedno wyróżnia się w sposób szczególny. Jest to akwarela przedstawiająca dwa konie stojące naprzeciw siebie, trzymane za uzdy przez odwróconą plecami do widza postać w kapelusiku. Pracownicy muzeum natychmiast rozpoznali, że obraz jest powtórzeniem słynnej akwareli Piotra Michałowskiego „Stajenny kiełznający perszerony” z Muzeum Narodowego w Warszawie. Jan Korcz w swojej pracy, którą sygnował w lewym dolnym rogu, odtworzył nie tylko układ kompozycyjny oryginału, ale próbował naśladować dukt pędzla wielkiego mistrza. Akwarela ta wyróżnia się jakością wykonania na tle innych, przywiezionych z Otwocka. Właścicielka obrazów zdecydowała się na ofiarowanie muzeum w Gorzowie Wielkopolskim dwóch prac Jana Korcza: akwareli z 1935 roku, przedstawiającej pejzaż oraz pracy olejnej z 1951 roku, ukazującej pejzaż z fabryką w tle.

Na zdjęciach widoczne są:
Na górze: Córka Agnieszki Nogal z obrazami Jana Korcza
Na dole, od lewej: Piotr Michałowski, „Stajenny kiełznający perszerony”, Muzeum Narodowe w Warszawie
Jan Korcz, akwarela, 1935 rok