naczynia średniowieczne

Z przyjemnością informujemy, że w lutym zakończyliśmy realizację projektu „Nie święci garnki lepią. Opracowanie i publikacja późnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego ze Smolnicy”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”, oraz z budżetu Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.
W ramach projektu:
— przeprowadzono metodami petrograficzną i geochemiczną, a także mikroskopem skaningowym badania 57 próbek naczyń w celu określenia składu surowca, temperatury wypału, atmosfery wypału; badania wykonał dr hab. Piotr Gunia, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, w Pracowni Gemmologii, Petroarcheologii i Petrografii Technicznej Instytutu Nauk Geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
— wydano w nakładzie 400 egzemplarzy publikację naukową autorstwa dr Małgorzaty Pytlak „Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy. Rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń”,
— 175 uczniów z Gorzowa Wielkopolskiego i Dębna, w tym Smolnicy wzięło udział w 8 lekcjach muzealnych „Naczynia archeologiczne jako przykład źródeł kultury materialnej”, przeprowadzonych przez dr Małgorzatę Pytlak,
— 25 uczniów wzięło udział w 2 warsztatach garncarskich z Garncarzem Maciejem BeneAkebe, przeprowadzonych w Gorzowie Wielkopolskim i Dębnie,
— w Radio Plus Gorzów nagrano dwie audycje radiowe z cyklu „Nie święci garnki lepią”,
— odbyły się spotkania promujące wydaną publikację w Gorzowie Wielkopolskim i w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie.

 

Publikacja „Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy. Rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń”, wydana w ramach niniejszego projektu, jest dystrybuowana bezpłatnie przez bibliotekę naukową Muzeum Lubuskiego. Kontakt: e-mail: biblioteka@muzeumlubuskie.pl, tel. 957 32 28 43, wewn. 30.

 

Koszt całkowity projektu – 38 838,00 zł
Dofinansowanie MKiDN – 28 000,00 zł
Środki własne Muzeum – 7 838,00 zł
Dofinansowanie do działań edukacyjnych Gminy Dębno – 3000 zł
Termin realizacji projektu: 15 maja – 31 grudnia 2019 roku
Patronat honorowy – Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki