eksponaty - skarb znaleziony przez osoby prywatne

Szanowni Państwo!

W latach 2015 i 2016 zbiory Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim wzbogaciły się o trzy wyjątkowo cenne znaleziska archeologiczne. Były to tzw. skarby przedmiotów brązowych, przekazane przez przypadkowych znalazców.

Pierwszy ze skarbów, ważący ponad 3 500 gramów, odkryty został w roku 2015 w m. Piskorzno, gmina Krzeszyce. Składa się on z 16 przedmiotów brązowych w tym: 13 ozdób (naszyjniki i nagolenniki/naramienniki) oraz 3 sztyletów, które powszechnie postrzegane są jako insygnia władzy. Zespół ten powstał w początkach epoki brązu, w kręgu społeczności kultury unietyckiej, około 4 tysiące lat temu.

Kolejny ze skarbów, znaleziony w Międzyrzeczu, zawiera 44 przedmioty brązowe, pochodzące z czasów kultury łużyckiej. W zespole tym, liczącym ponad 2500 lat, znajdowało się 5 naczyń metalowych, 26 ozdób uprzęży końskiej w postaci guzów i, co jest szczególnym znaleziskiem na terenie Europy, 12 elementów wózka kultowego. Same naczynia, wykonane z blachy brązowej – misternie zdobione – wskazują na wysoki poziom technologiczny i kunszt artystyczny ówczesnych metalurgów.

Trzecie znalezisko, pochodzące z Borka, gmina Deszczno, składa się z 16 ozdób brązowych ważących ogółem ponad 5 100 gramów. Są to zabytki z początków epoki brązu – kultura unietycka – liczące sobie około 4 000 lat. Zespół ten składa się z 4 bransolet, 5 naszyjników i 7 naramienników. Na szczególną uwagę zasługują dwie tzw. bransolety mankietowate, będące charakterystyczną – aczkolwiek rzadko spotykaną – ozdobą ówczesnej społeczności.

Powyższe znaleziska – skarby przekazane do gorzowskiego muzeum – należą do grupy zabytków szczególnie cenionych przez archeologów. Każdy taki zespół był dosłownie skarbem dla ich pierwotnych właścicieli. Ale też i dla współczesnych badaczy to trudne do przecenienia źródło wielu cennych informacji. W archeologii bardzo często o ciekawych odkryciach decyduje przypadek. Niestety, nie jest codziennością takie zachowanie znalazców zabytków archeologicznych, jak w przypadku powyższych przekazów. Stąd też godnym szczególnego podkreślenia i podziękowania jest postawa znalazców. Na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znalazcy skarbów uhonorowani zostali przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrodami pieniężnymi.

W dniu 7 marca 2018 roku w Zespole Ogrodowo-Willowym Muzeum Lubuskiego przy ulicy Warszawskiej 35 w Gorzowie Wielkopolskim o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie z nagrodzonymi znalazcami. W trakcie spotkania znalazcy zostaną dodatkowo uhonorowani okolicznościowymi dyplomami przez Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Każdy ze znalazców otrzyma ufundowaną przez Muzeum Lubuskie statuetkę nagrodową „bożka deszczeńskiego” przyznawaną „Zasłużonym dla archeologii gorzowskiej”.
Spotkaniu towarzyszy prezentacja skarbów pozyskanych w latach 2015-2016.

Serdecznie zapraszamy!

Program spotkania:
12:00 – Przywitanie organizatorów i zaproszonych gości przez dyrektora Muzeum – dr Ewę Pawlak.

12:10 – Prezentacja pozyskanych w latach 2016-2017 do Muzeum Lubuskiego skarbów archeologicznych i znalazców nagrodzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Stanisław Sinkowski, kierownik Działu Archeologii.

12:30 – Okolicznościowe wystąpienia Elżbiety Anny Polak – Marszałka Województwa Lubuskiego oraz dr Barbary Bielinis-Kopeć – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wręczenie znalazcom okolicznościowych listów gratulacyjnych.

12:45 – Wręczenie statuetek „Zasłużony dla archeologii gorzowskiej” przyznawanej przez Muzeum Lubuskie za wkład
w ochronę dziedzictwa archeologicznego regionu gorzowskiego
i wzbogacenie zbiorów Muzeum.

13:00 – Spotkanie przy okolicznościowym torcie ufundowanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego.