baner z napisem Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa

Celem głównym projektu „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Lubuskiego oraz budżetu Muzeum Lubuskiego, było stworzenie nowej, stałej wystawy w Muzeum Grodu Santok — filii Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta. Muzeum Grodu Santok prowadzi swoją działalność w budynku należącym do Gminy Santok, który zmodernizowano w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok”, realizowanego przez gminę. Efektem naszej współpracy jest niniejsza wystawa, prezentująca dzieje grodu w Santoku w świetle najnowszych wyników badań interdyscyplinarnych prowadzonych na grodzisku.

Santok, obecnie uroczo położona miejscowość u zbiegu Warty i Noteci, była jednym z ważnych grodów piastowskich w momencie kształtowania się państwa polskiego. Gall Anonim w „Kronice polskiej” z XII wieku napisał, że Santok jako potężny, w pełni ukształtowany „ośrodek-brama” jest strażnicą i kluczem królestwa polskiego.

Zachowane dokumenty poświadczają dzieje grodu w Santoku dopiero od XII wieku, dlatego niezmiernie cenne są źródła archeologiczne, dzięki którym poznajemy historię tego miejsca od wieku VIII.

Na wystawie „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa” zaaranżowano wykopy archeologiczne z reliktami zabudowy odkrytej na grodzisku w Santoku. W gablotach znajdują się zabytki pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych. Cennym uzupełnieniem wystawy są animacje odtwarzające elementy życia codziennego we wczesnośredniowiecznym grodzie.

Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o środowisku przyrodniczym Santoka oraz krajobrazie „pływającej wyspy” zachęcimy do skorzystania z ekranu dotykowego.

Nasza opowieść o Santoku kończy się w XV wieku, w którym gród stracił znaczenie, a ludność mieszkała po drugiej stronie rzek, w miasteczku — tak Santok określano w dokumentach do XVII wieku.

Zwiedzających zapraszamy na wystawę od 22 września 2020 roku!

Muzeum Grodu Santok
ul. Wodna 2a, Santok

Projekt „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa” współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” oraz z budżetu Województwa Lubuskiego i Muzeum Lubuskiego