baner konkursu nasze miasto nasze muzeum

Konkurs „Nasze Miasto – nasze Muzeum”

Jak co roku Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim organizuje konkurs „Nasze Miasto – nasze Muzeum”, który odbywa się z okazji Nocy Muzeów, przypadającej w tym roku z 18 na 19 maja. Konkurs nawiązuje jednak również do Święta Pioniera, obchodzonego 28 marca z okazji 73. rocznicy powstania polskiej administracji w Gorzowie Wielkopolskim, a jego tło stanowią dzieje naszego miasta. Cele projektu:

–  utrwalenie pamięci o pionierach miasta Gorzowa i trudzie pracy włożonej w odbudowę powojennego miasta,

–  poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży o historii miasta i regionu,

–  wzmocnienie postaw patriotycznych wobec „małej ojczyzny”,

–  rozwijanie historycznej pasji badawczej i talentu twórczego młodzieży,

–  promowanie historii i działalności Muzeum.

 

Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych: dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych z klas 1-3 i uczniów szkół podstawowych z klas 4-7. Uczestnicy w wieku szkolnym mogą wziąć udział w wybranej formie konkursu (praca plastyczna lub konkurs wiedzy). Dozwolony jest również udział w obu formach. Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę poszczególnych form konkursu.

 

Przedszkolaki oraz uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych –  Prace plastyczne wykonane dowolną techniką

–  W formie pracy plastycznej zaprezentować wybraną osobę lub osoby, historyczne miejsca lub wydarzenia związane z tematem konkursu (Gorzów Wielkopolski, pionierzy miasta, Muzeum)

–  Każdy uczeń może dostarczyć tylko jedną pracę. Uczestnicy mogą jednak pracować w parach

–  Technika wykonania pracy – dowolna. Format dowolny, ale nie mniejszy niż A4

–  Dostarczyć prace do dnia 7 maja 2018 roku do godz. 16.00

 

Uczniowie klas 1-7 szkół podstawowych –  Nocny tropiciel muzealny – konkurs wiedzy na temat Muzeum przeprowadzony w Noc Muzeów 18 maja 2018 roku o godz. 17.00 w Spichlerzu przy ul. Fabrycznej 1-3

–  15 pytań związanych z historią i działalnością Muzeum

–  Pytania zarówno otwarte, jak i zamknięte

–  30 minut na rozwiązanie testu

–  Odpowiedzi na większość pytań znajdować się będą w przestrzeni wystawienniczej, z której w tym czasie uczestnicy będą mogli korzystać

–  Uczestnicy mogą pracować w parach

 

Uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych –  Nasze Miasto – nasze Muzeum – test wiedzy na temat historii Miasta i Muzeum przeprowadzony w Noc Muzeów 18 maja 2018 roku o godz. 18.00 w Spichlerzu przy ul. Fabrycznej 1-3

–  20 pytań związanych z historią miasta, historią i działalnością Muzeum

–  Pytania zarówno otwarte, jak i zamknięte

–  20 minut na rozwiązanie testu

–  Uczestnicy Konkursu rozwiązują test samodzielnie – nie przewiduje się pracy zespołowej

 

Uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych –  Prace audiowizualne

–  W formie multimedialnej (prezentacja z elementami audio-wideo, słuchowisko etc.) przedstawienie wybranej osoby lub osób, historycznego miejsca lub wydarzenia związanych z tematem konkursu (Gorzów Wielkopolski, pionierzy miasta, Muzeum)

–  Dostarczyć prace na płycie CD lub DVD do dnia 7 maja 2018 roku do godz. 16.00. Czas trwania wybranej formy audiowizualnej – do 15 minut.

–  Uczestnicy mogą pracować drużynowo (zespół może liczyć do trzech osób)

 

Informacje szczegółowe, karta uczestnictwa oraz zestaw przykładowych pytań znajdują się w regulaminie.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Do zdobycia ciekawe nagrody!