grafika konkursu na symbol ziemi lubuskiej

Szanowni Państwo, w związku z powstałą sytuacją związaną z wirusem SARS-COV-2 Organizatorzy konkursu na Symbol promocyjny Ziemi Lubuskiej informują, że zgodnie z paragrafem 4 ust. 7 Regulaminu Konkursu Na Symbol Promocyjny Ziemi Lubuskiej przedłużają termin konkursu wskazany w §3 ust. 2 do dnia 30 kwietnia 2020 roku do godziny 12:00.

Prace niezmiennie należy składać w Sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli w godzinach 8:00-15:00 lub przesłać na adres: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra z dopiskiem „Konkurs na symbol promocyjny Ziemi Lubuskiej”.

Prace muszą być składane w opakowaniach zamkniętych i nieprzezroczystych. W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do jednostki.

Jednocześnie informujemy, że Komisja Konkursowa dokona oceny prac oraz podejmie decyzję o wyborze zwycięskiego symbolu i przyznaniu nagrody w terminie do 11 maja 2020 roku. Laureat (w przypadku pracy zbiorowej – Laureaci) Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o wynikach konkursu oraz sposobie przekazania nagrody.

Dodatkowo wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych Organizatorów – http://www.lcpr.plhttp://www.lubuskie.pl, http://www.muzeumochla.plhttps://www.muzeumlubuskie.pl