grafika promująca wydarzenie

Organizator: Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Współorganizatorzy: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, Komitet Badań Czwartorzędu Państwowej Akademii Nauk, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, Gmina Santok, Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku

Patronat honorowy Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak, Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego oraz Wójta Gminy Santok Pawła Pisarka

Około 120 tysięcy lat temu na obecnym terytorium Polski, podobnie jak w pozostałej części Europy, żyły zwierzęta, które dziś już są wymarłe albo wycofały się w inne rejony na skutek zmian klimatu. Niektóre z nich są tylko rzadko znajdowane w stanie kopalnym. Dlatego odkrycie niemal kompletnego szkieletu wymarłego nosorożca (Stephanorhinus) – „gorzowskiej Stefanii” – jest unikatowe na skalę europejską. Szkielet znaleziono w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego (Polska północno-zachodnia) podczas budowy drogi.

W 2018 roku list intencyjny w sprawie wspólnej promocji „gorzowskiej Stefanii” podpisali: marszałek Elżbieta Anna Polak, prezydent Jacek Wójcicki oraz prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Iwona Bartoszewicz. Od tej pory w Gorzowie Wielkopolskim, we współpracy z Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta, odbyły się już trzy pikniki naukowe popularyzujące życie i śmierć nosorożca gorzowskiego. Konferencja naukowa ma na celu opublikowanie oraz popularyzację bieżącego stanu badań paleośrodowiskowych interglacjału eemskiego i zlodowacenia Wisły na obszarze Polski.

5 listopada 2021 roku (piątek) w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Warszawskiej 35 odbędzie się otwarta sesja referatów popularnonaukowych, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Sesję poprowadzi prof. dr hab. Irena A. Pidek

10.00-10.30 – Witold Paweł Alexandrowicz: „Ile trwają dwie minuty?”
10.30-11.00 – Piotr Kołaczek: „Tysiące lat rozwoju lasu i jego pożarów w Karpatach Zachodnich”
11.00-11.30 – Andrzej Piotrowski, Kinga Zamelska-Monczak, Paweł Sydor: „Geologiczne uwarunkowania lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodziska w Santoku”
11.30-12.30 – Krzysztof Stefaniak: „Nosorożce wczoraj i dziś, czyli historia wzlotu do upadku grupy”
12.30-13.00 – Ryszard K. Borówka: „Rozwój krajobrazu i budowy geologicznej okolic Gorzowa podczas ostatnich 200 tysięcy lat”
13.00-13.30 – Piotr Moska: „Metody luminescencyjne jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w naukach o Ziemi i archeologii na potrzeby tworzenia chronologii bezwzględnych w interglacjale eemskim i zlodowaceniu Wisły”

Podczas udziału w wydarzeniu prosimy pamiętać o stosowaniu aktualnych obostrzeń sanitarnych. Liczba miejsc ograniczona.

4 listopada 2021 roku (czwartek) w Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku odbędzie się sesja referatów naukowych skierowana do zaproszonych gości.