Zdjęcie: kolaż fotografii ukazujących wszystkie filie Muzeum Lubuskiego, podświetlony flagą Ukrainy

Szanowni Państwo! Ze względu na konieczność skoordynowania pomocy niesionej naszym Sąsiadom z Ukrainy zamykamy zbiórki darów rzeczowych w filiach Muzeum Lubuskiego. Chętnych do złożenia darów kierujemy do punktu funkcjonującego przy Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Mościckiego 6 w godz. 8-18. Bieżące informacje na temat aktualnych potrzeb znajdą Państwo na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego https://lubuskie.pl/cms/337/pomoc_ukrainie oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://pomagamukrainie.gov.pl/, za pośrednictwem których koordynowana jest pomoc wszelkiego rodzaju. Pamiętajmy, że tylko skoordynowane i przemyślane działania są skuteczne.