Fotografia przedstawiająca uczestników drugiego spotkania poświęconego ocenie sytuacji polskiego muzealnictwa skansenowskiego w Polsce

W dniach 27 lutego – 1 marca 2023 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce zrealizowało II spotkanie poświęcone ocenie sytuacji muzealnictwa skansenowskiego w Polsce. W jego ramach odbyła się konferencja Współczesne problemy zarządzania w muzeach. Edukacja. Dobór wykształconych kadr. Muzeum Lubuskie – Zagrodę Młyńską reprezentowali Joanna Skrodzka i dr Mirosław Pecuch.

Edukacja jest obecnie jedną z kluczowych form działalności muzeów. Podobnie jak wystawiennictwo wykorzystuje dorobek kolekcjonerski i badawczy kadry muzealnej. Dzięki właściwej organizacji pracy na powrót humanizuje postawy społeczne, pozwala zrozumieć zmiany cywilizacyjne i pomaga się do nich odnieść, a także znaleźć miejsce w społeczeństwie. Natomiast prawidłowe oddziaływanie muzeów na społeczeństwo jest możliwe tylko dzięki odpowiednio wykształconej i dobranej kadrze pracowników muzealnych o czym szeroko debatowali uczestnicy spotkania.

Konferencję rozpoczął Ludwik Rakowski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego referatem Zarządzanie procesem edukacji poprzez finansowanie na przykładzie programu: „Kulturalna szkoła na Mazowszu” . Prelegent przedstawił korzyści z programu umożliwiającego grupom szkolnym korzystanie z biletów wstępu za symboliczną złotówkę do mazowieckich instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Program zachęca i inspiruje do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Preferencyjna cena biletów wstępu ma umożliwić dostęp uczniom, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp. Różnicę w cenie biletów pokrywa Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Paweł Jaskanis i Piotr Górajec z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
zaprezentowali potrzebę zastosowania metody systemów zarządzania procesami w muzeum oraz zmiany zachodzące w edukacji w Muzeum w Wilanowie.

Cele i formy edukacji w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau pod hasłem Pamięć – klucz naszych wyborów przedstawił Andrzej Kacorzyk. W sposób szczegółowy zaprezentował proces rekrutacji przewodników po Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.

O przemianach ścieżki edukacyjnej i dylematach edukacji muzealnej w muzeach etnograficznych i skansenowskich opowiadali reprezentanci Muzeum Helu, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

O kształceniu muzealników w etnologicznych ośrodkach uniwersyteckich, trudnościach i dylematach, a także perspektywach referowali dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel prof. dr hab. Jan Święch z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Anna Weronika Brzezińska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Wojciech Olszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. Zygmunt Kalinowski z Muzeum w Koszalinie, dr Damian Kasprzyk z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Katarzyna Waszczyńska z Uniwersytetu , dr Katarzyna Kulikowska z Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach. Ponadto Monika Jędralska z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przedstawiła ofertę szkoleniową NIMOZ adresowaną do muzealników, a Monika Gubała – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprezentowała referat Zarządzania procesami edukacji i kształcenia kadr w Województwie Małopolskim nt. instytucji kultury w Małopolsce.

W ramach wydarzenie odbył się również Wyjazd do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

Nasi muzealnicy wrócili z konferencji pełni inspiracji i nowych pomysłów dotyczących funkcjonowania edukacji w strukturze działań podejmowanych przez Muzeum Lubuskie.