Otwarcie I lubuskiego kongresu muzeów - prelekcja

16 września w Zespole Willowo-Ogrodowym Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta przy ul. Warszawskiej 35 odbył się I Lubuski Kongres Muzeów pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele muzeów i izb pamięci zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego. W roli eksperta wystąpił dr Marcin Poprawski – prodziekan ds. promocji i współpracy z zagranicą Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wygłosił prezentację pod tytułem „Muzeum jako organizacja i przestrzeń rozwoju publiczności”. Po wysłuchaniu prezentacji uczestnicy udali się do sali Carli Müller, gdzie mogli podziwiać porcelanę i obrazy z jej kolekcji. Jedną z atrakcji kongresu było zwiedzanie gorzowskiej katedry w towarzystwie konserwatora dzieł sztuki nadzorującego prace remontowe, Michała Jarosińskiego.