Grafika przygotowana w celu promocji comiesięcznych wykładów organizowanych w muzeum pt. Gorzowskie Konwersatoria Muzealne. Prawdy i mity historyczne."

Tradycyjnie, w drugą środę miesiąca zapraszamy na Gorzowskie Konwersatoria Muzealne. 11 stycznia 2023 roku o godzinie 17:00 w Zespole Willowo-Ogrodowym przy ul. Warszawskiej 35 odbędzie się wykład Izabeli Ignatowicz „O prawie miecza, mistrzu małodobrym i kodeksie karnym w dawnych wiekach” – czyli o dawnych narzędziach kar i tortur słów kilka.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.


Gorzowskie Konwersatoria Muzealne w 2023 roku:

  • 11 stycznia 2023 roku

„O prawie miecza, mistrzu małodobrym i kodeksie karnym w dawnych wiekach”

– czyli o dawnych narzędziach kar i tortur słów kilka.

wykład i moderacja: Izabela Ignatowicz

  • 8 lutego 2023 roku

Tajemnice prawobrzeżnego Santoka

wykład i moderacja: dr Małgorzata Pytlak, Agata Boruta

  • 7 marca 2023 roku

Od Landisberch Nova do Gorzowa Wielkopolskiego – ewolucja nazwy miejskiej

wykład i moderacja: Agnieszka Dębska

  • 12 kwietnia 2023 roku

Pisanki – zapisane światy

wykład i moderacja: dr Mirosław Pecuch

  • 10 maja 2023 roku

Konstytucja 3 maja w kontekście innych konstytucji XVIII i XIX wieku

wykład i moderacja: Łukasz Zborowski

  • 14 czerwca 2023 roku

Dzieje transformacji nadbrzeża portowego w Gorzowie Wielkopolskim w świetle przekazów ikonograficznych

wykład i moderacja: Jan Zalewski

  • 13 września 2023 roku

Zniekształcony świat w figurach Marka Oberlandera

wykłady i moderacja: Krzysztof Jędrzejczak

  • 11 października 2023 roku

Monety z terenu Gorzowa Wielkopolskiego pozyskane podczas badań archeologicznych prowadzonych w ostatnich latach

wykład i moderacja: Paweł Kaźmierczak

  • 15 listopada 2023 roku – przeniesiony na 10 stycznia 2024 roku

Tkactwo i przędzalnictwo w średniowieczu na przykładzie zabytków w Muzeum Grodu Santok

wykład i moderacja: Kamila Dzwonkowska

  • 18 grudnia 2023 roku

Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich odkryte w Gorzowie Wielkopolskim

wykład i moderacja: Stanisław Sinkowski

Uwaga! W marcu w związku z Dniem Kobiet konwersatorium wyjątkowo we wtorek, 7 marca, a w grudniu z uwagi na przypadającą 13 grudnia rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, konwersatorium wyjątkowo odbędzie się w czwartek, 14 grudnia.