baner Gorzowskie Konwersatoria Muzealne

Wykład dra hab. Marcelego Tureczka
„Gorzowski dzwon Ave Maria na tle późnośredniowiecznego ludwisarstwa między Brandenburgią a Pomorzem”
w ramach Gorzowskich Konwersatoriów Muzealnych

Wykład odbędzie się w środę 8 maja 2019 o godzinie 17:00 w filii Muzeum Lubuskiego przy ul. Warszawskiej 35 w Gorzowie Wielkopolskim.

Serdecznie zapraszamy!