Obrazy z gorzowskiej kolekcji na wypożyczeniu w Katowicach

Po raz kolejny dzieła z gorzowskiego muzeum są wystawiane w jednym z najnowocześniejszych muzeów w Europie – Muzeum Śląskim w Katowicach. Wystawa zatytułowana: „Perspektywa wieku dojrzewania Szapocznikow, Wróblewski, Wajda” prezentuje twórczość trojga przedstawicieli pokolenia „zarażonych wojną”: malarza Andrzeja Wróblewskiego (1927–1957), rzeźbiarki Aliny Szapocznikow (1926–1973) i reżysera Andrzeja Wajdy (1926–2016). Łączy ich nie tylko zbliżona data urodzenia i wczesna utrata ojca, ale też podobieństwo doświadczeń związanych z miejscem i czasem dojrzewania: okresem II wojny światowej w okupowanej Polsce. To, czego byli uczestnikami i świadkami, naznaczyło w sposób bardzo szczególny zarówno ich życie, jak i twórczość. Kuratorem wystawy jest znakomita historyk i krytyk sztuki – Anda Rottenberg.

Wystawę upiększyły dwa dzieła gorzowskie pochodzące z Kręgu Arsenału, tj. szkic do obrazu Rozstrzelanie oraz obraz olejny Głowa mężczyzny na czerwonym tle, znany szerszej publiczności z muralu przy ulicy Góra Powstańców. Dzieła Andrzeja Wróblewskiego znalazły się na tej prestiżowej wystawie ze względu na swoje wyjątkowe walory artystyczne, zaś udostępnienie prac jest pierwszym krokiem w próbie nawiązania współpracy międzymuzealnej.